Lämna ändringsförslag

Munkbo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021, se anm
Ludvika–Smedjebackens hamn
Munkbo station 1929. Byggnaden verkar inte vara i bruk som stationshus, varför bildtexten kanske borde ändras till "Munkbo före detta station". Bilden är hämtad ur Morgårdshammars krönika 1931. Foto: Karl Erik Forsslund.
Munkbo station långt efter att den nedlagts. Bilden är en delförstoring av ett vykort från O. Lilljeqvist. Foto: Okänt.
Munkbo station? Bilden är hämtad från Google street view 2021, men den kan ju vara några år gammal. På Järnvägshistoriskt forum uppges att bilden visar "det gamla stationshuset som har ombyggts sedan det uppfördes i slutet av 1850-talet". Ett visst tvivel infinner sig dock. Om byggnaden alls varit stationshus i Munkbo bör det vara en nybyggnad och inte en ombyggnad av det ursprungliga stationshuset som var mycket mycket mindre. Se även föregående bild där både det äldsta stationshuset och det förmodat nya förekommer samtidigt. Foto: Okänd.

Stationshus med väntsal och godsmagasin uppfört 1884.

På platsen finns ännu kvar en stor byggnad som uppges vara det f.d. stationshuset, men det kan inte anses bekräftat att det verkligen förhåller sig så. I boken SJK 39, Wessman - Barkens järnväg finns inte någon som kan hänföras till detta hus..

Kilometertal

14,4

Socken

Söderbärke

Kommun

Smedjebacken

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Munkbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7IX3K2