Lämna ändringsförslag

Burens

Banvaktsstuga, kvar 2016
(Ludvika)–Björbo–(Vansbro)
Burens banvaktstuga okänt år. Bild från Ludvika hembygdsförening. Foto: Okänd.
SWB 113 Burens, senare SJ nr 823, fotograferad 2009. SWB:s byggnader på den nordvästra delen av nätet var utomordentligt trevliga, ritade av arkitekten Erik Lallerstedt. Bilden är tagen av mäklaren Kristian Sundberg i samband med försäljningsuppdrag.
 Foto: Kristian Sundberg.
SJ 113 Burens, f.d. SWB 227, en av SWB:s attraktiva banvaktsstugor. Bilden är tagen 2009 av mäklaren Kristian Sundberg i samband med försäljningsuppdrag.  Foto: Kristian Sundberg.
113 Burens 2009. Bilden är tagen 2009 av mäklaren Kristian Sundberg i samband med försäljningsuppdrag.  Foto: Kristian Sundberg.
113 Burens 2009. Bilden är tagen 2009 av mäklaren Kristian Sundberg i samband med försäljningsuppdrag.  Foto: Kristian Sundberg.
113 Burens den 18 juli 2010. Stugan har fått nytt tak och ett staket har tillkommit. Foto: Ulf Bergsten.

En varsam upprustning av stugan har påbörjats 2009-2010. En ny ägare tillträder i april 2011 och har uttalat sin avsikt att fullfölja arbetet i samma byggnadsvårdande anda.

Mycket glädjande!

I en odaterad artikel i någon dalatidning, återgiven i Bygdeband.se, skriver Rune Gustavsson om en tur längs den gamla till cykelled ändrade banvallen bl.a.:
"Sedan kommer man till till Burens banvaktarstuga, numera sommarbostad. I min barndom bodde där en synnerligen nitisk person, som mellan varje tåg krattade gårdsplanen och gjorde honnör i stram givakt, då tåget passerade. Hans blomsterrabatter var oöverträffade. I hans olika uppgifter ingick också att stänga landsvägsgrindarna då tåget kom."

När författarens barndom inföll kan man inte utläsa.

Kilometertal

216,4

Nummer

113
823
227

Socken

Ludvika

Kommun

Ludvika

Län

Dalarna

Byggd

ca 1904

Ändringsförslag till objektet Burens

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: jaVxaM