Lämna ändringsförslag

Norrhög (tidigare)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1957–1986
(Ljusdal)–Ovansjö–(Ånge)

Till 1921 benämnd Norrberg.

1888 militärmötesplats, station från omkring 1918, nedlagd 1966.

På kvällen den 26 januari 1929 nedbrann stationshuset till grunden.

Dagens Nyheter skriver söndagen den 27 januari 1929:

"Ånge, lördag.

Norrhögs station, eller rättare sagt, trafikplats på linjen mellan Ånge och Ljusdal har i kväll nedbrunnit. Enda byggnaden på platsen var stationshuset, som utom expeditionslokaler inrymde bostad för två järnvägsmannafamiljer. Det fanns ingen möjlighet att begränsa elden, då det inte fanns något vatten utom det lilla som kunde fås ur en brunn. Någon hjälp kunde man häller inte få; närmaste by, Norrberg, ligger en kvarts väg bort. Det hela gick så hastigt att praktiskt taget ingenting kunde räddas, i synnerhet icke från övre våningen. Lyckligtvis hade brandförsäkringarna nyligen ökats. De båda familjerna ha fått inkvarteras i Mellansjö, som är närmaste station. Tjänstgörande på platsen måste tills vidare stuva in sig i en s.k. stationskur, två meter i fyrkant. Reparationspersonal har genast måst utsändas för att laga signal- samt telefon- och telegrafledningar, som avbrutits vid brandstället, vilket orsakat en del tågförseningar. Växlarna fungera emellertid alltjämt".

För att ersätta byggnaden föreslogs att en kur vid Brännbacken (en kortlivad teknisk station fyra km söder om Norrhög) skulle flyttas hit. Den var vinterbonad och hade två rum. Beslutet blev i stället att "den numera obehövliga stationsstugan vid Edänge skulle flyttas till Norrhög." Kanske var den av samma typ som den brunna byggnaden.

Kilometertal

440,532

Signatur

Ng

Socken

Ramsjö

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Norrhög (tidigare)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 13Yuq0