Lämna ändringsförslag

Odenfors

Banvaktsstuga, riven
(Ljusdal)–Ovansjö–(Ånge)

Distriktschefen (IV distriktet) skriver i april 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang, försäljning av banvaktstugan 310 Odenfors , linjen Ljusdal - Ånge (Mellansjö - Juån).

Från Juåns Flottningsförening har inkommit anbud. lydande å kronor 1.600:-, å köp av rubricerade stuga jämte uthus och tillhörande markområde.

Området, som å bifogade ritning, märkt 14 bs nr 1851, inritats med rött, är obehövligt för järnvägsändamål och får försäljas jämlikt Kungl. Maj:ts brev den 27 mars 1936.

Stugan jämte uthus, uppförda av timmer år 1880, äro på grund av eftersatt underhåll i dåligt skick. Endast ungefär hälften av det till stugan hörande området är odlingsbar mark. Flottningsföreningen kan förskaffa sig rätt till tillfartsväg över mark utanför statens järnvägars område.

Jag får tillstyrka anbudet och hemställa om bemyndigande att teckna köpeavtal i enlighet med bifogade förslag."

Begärt bemyndigande erhölls omedelbart. Ännu ett år efter överenskommelsen saknades flottningsföreningens underskrift på köpekontraktet och i oktober 1939 meddelades att "Sundsvallsbolagen" ej önskade fullfölja köpet.

Kilometertal

452,651

Nummer

310
205
1485

Socken

Haverö

Kommun

Ånge

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Odenfors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: W7öI6z