Lämna ändringsförslag

Orrnäs

Banvaktsstuga, kvar 2013
(Ljusdal)–Ovansjö–(Ånge)
309 Orrnäs den 5 augusti 1996. Stugan ligger mycket fint med Juvatssjön på andra sidan spåret. Foto: Jöran Johansson.
309 Orrnäs 2007. Foto: Jonny Goude.

Stugan är av modell 1872 vänster.

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse 1937-08-14:

"Ang. försäljning av banvaktstugan 309 Orrnäs å linjen Mellansjö-Östavall.

Från herr Herbert Svensk, Mellansjö, har inkommit anbud å rubricerade banvaktsstuga med tomt, lydande å 1.550 kronor.

Stugan, som är obehövlig för järnvägsändamål, står tom, såväl stugan som uthuset befinna sig i bristfälligt skick.

För att sätta stugan i fullgott skick skulle tarvas omfattande reparationer, men är det likväl ovisst, om varaktig uthyrning kan påräknas. Vid stugan finnes icke någon odlad mark.

Då näppeligen högre pris kan erhållas, anser jag mig kunna tillstyrka försäljningen och hemställer om bemyndigande att utväxla köpeavtal i enlighet med bifogade förslag."

Blyertsanteckning: "Enl Bbrba kort: Uppförd 1880 av timmer, innehåller 1 r.o.k. om resp. 19 och 15 kvm."

Begärt bemyndigande erhölls och stugan såldes med ca 4000 kvm mark till Herbert Svensk för 1550 kr.

Kilometertal

451,108

Signatur

-

Nummer

309
204
1484

Socken

Ramsjö

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Byggd

1880

Ändringsförslag till objektet Orrnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0CuÄ6n