Lämna ändringsförslag

Åbo

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Ljusdal)–Ovansjö–(Ånge)
302 Åbo den 9 augusti 2007. Stugan är helt lämnad åt sitt öde. Foto: Jonny Goude.
302 Åbo den 9 augusti 2007. Vegetationen tränger sig inpå stugan. Foto: Jonny Goude.
302 Åbo den 9 augusti 2007. Foto: Jonny Goude.
302 Åbo den 9 augusti 2007. Foto: Jonny Goude.
302 Åbo den 9 augusti 2007.  Foto: Jonny Goude.
302 Åbo den 9 augusti 2007. Foto: Jonny Goude.

Modell 1872 vänster.

Stugan är 2007 lämnad öde sedan flera åt och i ett stadium av begynnande förfall.

-------------------

Förslag 1936 om försäljning med ca 4600 kvm mark för 1100 kr till banarbetaren F.V. Larsson. "Stugan är byggd år 1880 av timmer och inrymmer 1 rum och kök om respektive 19 och 15 kvm. Underhållet har de senaste åren eftersatts, varför stugan nu är bristfällig. Tomten består endast av stenig mark med enstaka småträd; ingen odlad jord finnes."

I skrivelse 1936-05-18 till Kungl. Järnvägsstyrelsen anför distriktschefen (IV) distriktet):

"Ang. försäljning av banvaktsstugan 302 Åbo.

Banarbetaren F. V. Larsson i Ramsjö har ingivit anbud å 1.100:-- kr. för rubricerade banvaktstuga med tomt å linjen Ramsjö-Norrhög. Det låga priset anser jag mig kunna tillstyrka på följande grunder.

Stugan har de senaste två åren stått tom och har ej underhållits på många år, varför den allt mer råkat i förfall. Den kan ej tänkas bliva erforderlig för statens järnvägar enär ytterligare två stugor finnas å samma banvaktssträcka.

Tomte, cirka 4.600 kvm., består av stenig mark beväxt med enstaka småträd och är tämligen värdelös. Ingen odlad jord finnes."

Kilometertal

438,219

Nummer

302
197
1477

Socken

Ramsjö

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Byggd

1880

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Åbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Nt9zla