Lämna ändringsförslag

Vildnäset

Banvaktsstuga, riven 1930, se anm
(Ljusdal)–Ovansjö–(Ånge)

281 Vildnäset angavs 1930 tillhöra den grupp om 40 stugor inom distriktet som
"på grund av isolerat läge och avsaknad av vägförbindelse beräknas varken kunna uthyras eller försäljas med tillhörande tomtområde /.../ torde flertalet icke inom rimlig tid kunna utnyttjas för statens järnvägars eget behov, varför jag anser det vara lämpligt att i den mån förmånliga köpeanbud å merberörda slag av stugor inkomma, i viss utsträckning försälja dem för rivning.

Å banvaktstugan 281 Vildnäset å linjen Loster-Hennan, som tillhör ovannämnda kategori av stugor, har nu inkommit ett anbud lydande på 800:- kronor, under förutsättning att anbudsgivaren får bortflytta stugan med tillhörande uthus. Med hänsyn till ifrågavarande byggnaders dåliga beskaffenhet anser jag det erbjudna priset vara skäligt, och får färför föreslå att stugan ifråga försäljes till ovan angivna pris. Anbudsgivare är banvakt 4310 Andersson." (Ur distriktschefens skrivelse den 4 december 1930 till Kungl. Järnvägsstyrelsen).

4310 Andersson var identisk med Per Olof Andersson, f. 1868-10-14 i Ljusdal, död 1956-09-06 i Råggärde, Ljusdal.

Styrelsen lämnade sitt medgivande till försäljningen.

Kilometertal

402,63

Nummer

281
176
1455

Socken

Ljusdal

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Vildnäset

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SU2KY4