Lämna ändringsförslag

Gruvvägen

Banvaktsstuga, kvar 2013
(Ljusdal)–Ovansjö–(Ånge)
275 Gruvvägen den 28 juli 2007. Fin och välhållen stuga. Foto: Jonny Goude.
275 Gruvvägen den 28 juli 2007. Underhållsarbete pågår. Foto: Jonny Goude.
275 Gruvvägen den 28 juli 2007. Lägg märke till de ålderdomliga sidohängda fönstren. Trevligt att de fått vara kvar. Foto: Jonny Goude.
275 Gruvvägen den 28 juli 2007. Nummer och namn ger karaktär åt en banvaktsstuga, även om stilen inte är den ursprungliga. Foto: Jonny Goude.
275 Gruvvägen den 28 juli 2007, förmodligen en tvättstuga. Foto: Jonny Goude.
275 Gruvvägen den 7 november 2013. Bilden tagen från lok på nordgång. Foto: Björn Heikman.

1872 års modell höger, rätt fin (not. 1997). Byggd 1878 eller 1881, olika uppgifter förekommer.

Stugan såld 1930 för 2000 kr.

Ur distriktschefens (IV distriktet) framställning till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"Stugan är av medelgod beskaffenhet men dock i behov av fullständig invändig reparation samt omsättning av kakelugn. Uthuset, som är av äldre typ, kan ej användas utan ombyggnad. Befintlig källare är i gott stånd. Det delvis uppodlade tomtområdet har en arel av c:a 1600 kvm. Någon verklig utfartsväg finnes ej utan endast en skogsväg, som angives å ritningen, men har anbudsgívaren förklarat sig villig föranstalta om sådan väg. Avståndet till närmaste väg är c:a 1000 m.

Stugan har varit outhyrd sedan den 1/11 1927 med undantag för tiden 1/7 - 1/12 1929.

Då det är mycket små utsikter att få stugan mer varaktigt uthyrd, och statens järnvägar icke hava något behov av densamma, anser jag försäljning till det erbjudna priset, 2.000:- kronor, förmånlig för statens järnvägar och anhåller förty om bemyndigande att utväxla köpeavtal i enlighet med det bifogade förslaget.

Anbudsgivare är banvakt C.W. Pettersson, Loster, vilken inträder i pensionsåldern den 1/2 1934."

Distriktschefen erhöll det begärda bemýndigandet och affären genomfördes som planerat.

År 2007 var stugan under återställande till 1900-tals interiör av lokförare M.S. Han ägde den från 2000 till 2008. Stugan såldes då till nuvarande ägare, järnvägstekniker P.E.

Kilometertal

390,627

Nummer

275
170
1448

Socken

Ljusdal

Kommun

Ljusdal

Län

Gävleborg

Byggd

1878/1881

Såld

1930

Ändringsförslag till objektet Gruvvägen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: EIsBZF