Lämna ändringsförslag

Tvärskog

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Ljungbyholm)–Påryd
Tvärskog station. Foto: Okänd.
Tvärskog station. Till höger står stationsföreståndaren Carl Emil Lindåberg och hans hustru Hilda Elise f. Fransén (1878-1955) samt barnen Ingrid Lovisa (1904-1997), Gösta Karl Lennart (1916-2000) och Calla Elise (1908-1993). Kvinnan till vänster är okänd. Barnens ålder gör att vi kan datera bilden till 1917. Foto: Okänd.
Tvärskog station omkring 1957. Stationsbyggnaden var av samma typ som banans övriga mellanstationer Ölvingstorp och Runtorp. Foto: D. Sjöholm.
Tvärskog station i ett första ombyggnadsstadium efter nedläggningen av järnvägen. Bilden tagen i juni 1963. Foto: Jöran Johansson.
Tvärskog station, nära nog till oigenkännlighet ombyggd. Foto: Olle Alm.
Tvärskog station med jordkällare, ett nybyggt eller kraftigt ombyggt uthus och stationshus den 14 april 2013. Foto: Olle Alm.
Tvärskog station från öster den 14 april 2013. Foto: Olle Alm.
Tvärskog station den 31 mars 2015. Foto: Bengt Gustavsson.

Olle Alm 2012-07-12: "Det ursprungliga stationshuset av trä är numera klätt med gult fasadtegel och både om- och tillbyggt. Det ligger väl synligt tätt intill den väg som ersatte järnvägen. Ett uthus och en jordkällare finns kvar väster om stationshuset. Läget är på banans norra sida. Stationsnamnet uttalas med hela tonvikten på "skog". (Besök juli 2012)."

Kilometertal

8,7

Signatur

Tkg

Socken

Mortorp

Län

Kalmar

Ändringsförslag till objektet Tvärskog

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: rpTnch