Lämna ändringsförslag

Lagan

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Ljungby)–(Värnamo)
Lagan station den 23 augusti 1999. Foto: Bengt Gustavsson.
Lagan station den 25 juli 2006 med en lågt stående kvällssol. Foto: Christoffer Frostensson.
Lagan station den 23 maj 2009. Stationsbyggnaden har fått tegelfasaden överputsad, men även utan ränder är det ett välskött och prydligt hus. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 23 maj 2009. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 23 maj 2009, fortfarande en intakt järnvägsmiljö med ett fint godsmagasin och en tvågenerations lastkaj med kant av granitblock närmast magasinet och betong längre bort. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 30 mars 2010. Uthuset ligger strax söder om stationsbyggnaden och är även det mycket välhållet. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 30 mars 2010. Trafikverket tog bort alla kvarvarande växlar ett år före den fullständiga upprivningen av spåret. Kiosken är en gammal Pressbyråkiosk som flyttats hit från annan plats och placerats där stationskiosken en gång stod. Den har sedermera renoverats och är nu i samma prydliga skick som övriga byggnader. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 22 mars 2012. Spåren har försvunnit spårlöst, kiosken är upprustad och på godsmagasinet har fönsterluckorna tagits bort. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 22 mars 2012. Uthuset lyser i vårsolen. Foto: Olle Alm.
Lagan station den 30 mars 2016. Foto: Bengt Gustavsson.
Lagan station den 30 mars 2016. Foto: Bengt Gustavsson.
Lagan station den 30 mars 2016. Foto: Bengt Gustavsson.

Olle Alm 2011-03-26: "Byggnaderna ägs numera av Lagans samhällsförening. Utöver det putsade och gulmålade stationshuset finns ett uthus, ett magasin och en lastkaj kvar i gott skick, alla på västra sidan. Stationshuset var från början randigt enligt SSJ:s standard. Vid stationshuset fanns tidigare en Pressbyråkiosk, som vid något tillfälle rivits. Sommaren 2009 flyttades en likartad kioskbyggnad dit från en annan plats i samhället och renoverades (besök 2009, 2010, tidningsartikel)."

Kilometertal

32,377

Signatur

Lag

Socken

Berga

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Lagan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ZuDS7j