Lämna ändringsförslag

Sya

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Linköping)–Mjölby–(Tranås)
Sya station den 18 juli 1916. Det gamla stationshuset döljer förmodligen det nya som är under uppförande till vänster om godsvagnarna. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Carlstén.
Sya station den 15 maj 1997. Foto: Bengt Gustavsson.
Sya station den 3 november 2007. Bangården är riven och endast de genomgående spåren ligger kvar. Några godsmagasin finns kvar liksom ett par personalbostadshus och en banvaktsstuga på den östra/södra sidan av järnvägen. Stationshuset har inte fått något egentligt underhåll på åtskilliga år. Foto: Jöran Johansson.
Sya station den 3 augusti 2013. De senaste åren har byggnaden fått den omvårdnad som tidigare försummats och företer nu en betydligt trevligare anblick. Det lilla uthuset till vänster är ett värdefullt inslag i miljön. Foto: Olle Alm.
Sya station den 3 augusti 2013. Foto: Olle Alm.
Sya station den 16 april 2018. Foto: Bengt Gustavsson.
Sya station den 16 april 2018. Foto: Bengt Gustavsson.
Sya station den 3 augusti 2013, ett av flera kvarliggande magasin. Foto: Olle Alm.

Stationen tillkom 1880, några år efter att banan öppnats för trafik. Den bekostades helt av privata medel och överlämnades med full äganderätt till staten. Stationshusets ungefärliga läge visas av det vänstra märket på kartan nedan.

"Gamla stationshuset brann 1911, nytt stationshus 1912" har det sagts. Den uppgiften är av allt att döma oriktig. Bilden längst till vänster ovan vars datering verkar tillförlitlig visar gamla stationshuset 1916. Statens Järnvägsbyggnaders berättelse för år 1916 anger att "samtliga husbyggnader uppfördes vid Sya".

Stationshuset salubjudet, och sannolikt sålt, 1986.

I stationshuset har 2018 öppnats en restaurang, Open New Doors Bahnhof.

Kilometertal

254,883

Signatur

Sya

Socken

Sya

Kommun

Mjölby

Län

Östergötland

Byggd

1915

Såld

1986

Ändringsförslag till objektet Sya

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pfP51ä