Lämna ändringsförslag

Sommen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1996
(Linköping)–Mjölby–(Tranås)
Sommen station 1896.  Foto: Dagmar Eriksén, Skövde.
Sommen station gatusidan okänt år. Det är nuvarande riksväg 32 som smyger förbi huset. Bild från Riksarkivet. Foto: Okänd.
Sommen station omkring 1950. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Då Östra stambanan byggdes uppkom det strid om stationsnamnet. Kungl Järnvägsstyrelsen ville ha namnet Rockebro efter ett hemman på platsen, medan länsstyrelsen ville att stationen skulle uppkallas efter socknen Säby. Det namnet ansågs dock olämpligt, då stationen ligger närmare 20 km från sockenkyrkan i Säby och med Tranås beläget däremellan. Det salomoniska beslutet blev att uppkalla stationen efter den intilliggande sjön Sommen.

Nuvarande Sommen vid km 258,021 på spårets östra sida, enbart en trafikteknisk station.

Det ursprungliga stationshuset var en tvåningsbyggnad i tegel av samma modell som i Boxholm, låg på banans västra sida vid km 285,976, koordinater ca 6446100 - 1450620. Byggnaden revs någon gång mellan 1948 och 1954.

Söder om stationshuset fanns ett vattentorn av trä av samma modell som i t.ex. Trångsviken eller Dockmyr.

Det nya stationshuset revs 1996-11-04 (datum enl uppgift på Samlingsportalen).

Kilometertal

285,782

Signatur

Smn

Socken

Säby

Kommun

Tranås

Län

Jönköping

Byggd

i början av 1950-talet.

Ändringsförslag till objektet Sommen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Öä2Wam