Lämna ändringsförslag

Viby

Banvaktsstuga, kvar 2018
(Linköping)–Mjölby–(Tranås)

Modell 1872 vänster.

Noterats ommålad från röd till gul 1996, men är 2018 åter röd.

Efter att staten sålt stugan har den benämnts Vallgatan.

Distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1936-03-26:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstuga å linjen Vikingstad-Mantorp.

Banarbetaren H. Carlsson, som förhyr banvaktstugan nr. 472 Viby å linjen Vikingstad-Mantorp, har begärt att för 3.000:- kronor få köpa denna stuga med tillhörande markområde om c:a 1200 kvm.

Stugan består av 1 rum och kök utan kallrum. Den är byggd år 1875 av timmer på sockel av granit och är täckt av skiffer på läkt utan vattentak. På grund härav tränger yrsnö lätt in på vinden i spelrummen mellan skifferplattorna. Stugan är i gott stånd, även invändigt. Till den hör en fristående källare samt uthus med kostall, som är i tämligen gott skick. Ägoväg löper intill tomten. Årshyran är fastställd till 255:- kronor.

Då området och stugan icke är eller kunna beräknas bliva erforderliga för Statens järnvägars behov samt den erbjudna köpeskillingen anses skälig, anhålles om Kungl. Styrelsens bemyndigande att avsluta avtal om områdets försäljning i enlighet med närslutna förslag till sådant avtal."

Begärt bemyndigande meddelades omedelbart.

Banvakter

1873 - 1874
Anders Josef Carlsson, f. 1853-03-19 i Vistorp (R), son till banvakten Carl Gustaf Andreasson och Lotta Jonasdotter, död 1952-08-11 i Skövde.
Ogift här, senare (1876) gift med Charlotta Kristina Johansdotter, f. 1845 i Valstad (R), död 1924 i Gustafsberg, Skövde.
Inflyttad i november 1873 från banvaktsstuga 95 Mullsjö i Nykyrka (R).
Utflyttad i oktober 1874 till banvaktsstuga vid Mullsjö station i Nykyrka (R).

1874 - 1901
Erik Vilhelm Pettersson, f. 1848-10-05 i Flen (D), död 1924-10-11 i Hyddan under Viby Oxelgård i Viby.
Gift 1) med Matilda Charlotta Carlsson, f. 1850 i Flen, död här 1874.
Gift 2) 1875 med Maria Sofia Johansson, f. 1857 i Viby, död 1948 i Hyddan under Viby Oxelgård i Viby.
Inflyttad i december 1874 från Flen, andra hustrun i november 1875 från Viby Oxelgårds ägor.
Utflyttad i oktober 1901 till Sjögestad (E).
Återkom i november 1911 till Viby, till ägandes fastigheten Hörnet (kallas Hyddan) under Viby Oxelgård.

Stugan står sedan tom till 1911 att döma av husförhörslängden.

1911 - 1926
Anders Johan Andersson, f. 1878-02-02 i Östra Tollstad (E), död 1952-01-01 i Mantorps järnvägsstation, Veta (E).
Gift 1902 med Hulda Maria Amalia Andersson, f. 1876 i Västerlösa (E), död 1951 i Mantorps järnvägsstation, Veta (E).
Inflyttad i september 1911 från banvaktsstugan 93 Norra Berga i Mjölby.
Utflyttad i oktober 1926 till Veta (E).

1926 - 1929
John Tollin, f. 1897-12-02 i Motala, död 1966-10-25 i Örebro Olaus Petri.
Gift 1921 med Emmy Elna Amalia Andersson, f. 1897 i Mjölby, död 1975 i Örebro Nikolai. Äktenskapet upplöst 1958.
Inflyttad i oktober 1926 från Mjölby.
Utflyttad i juli 1929 till Olaus Petri, Örebro.

Stugan beboddes från 1930 av en banarbetare Karl Henning Karlsson. Troligen var det han som köpte huset med mark då den såldes av staten 1936.

Kilometertal

248,841

Nummer

472
88
229

Socken

Viby

Kommun

Mjölby

Län

Östergötland

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Viby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: föG07n