Lämna ändringsförslag

Sännevadet

Banvaktsstuga, kvar 2018
(Linköping)–Mjölby–(Tranås)
123 Sännevadet på en vinterbild med många trådar i luften. Foto: Okänd.
123 Sännevadet har ett utsökt fint läge invid sjön Sommen. Bild från 1928. Foto: SJ.
123 Sännevadet, troligen 1928. Foto: SJ.
123 Sännevadet, karta ur försäljningshandlingarna 1934. Försäljningen omfattade det med rött inramade området. Det med grönt markerade området behöll SJ för framtida dubbelspårsanläggning. Köparen fick tills vidare disponera det med skyldighet att inom tre månader efter uppsägning avträda det. På den markbiten låg tvättstugan (hus 13B) och en brunn. 1949 var dubbelspåret klart förbi Sännevadet, varför man får förmoda att marken då fått avträdas.

Modell 1872 vänster, ett rum och kök. Tillbyggd 1994. Före detta Prinsnäs.

Såld 1934 med tillhörande markområde om 1560 kvm till banvakten F.F. Karlsson, som bodde i stugan. Köpeskillingen var 4000 kr för denna... för Statens Järnvägar obehövliga banvaktstuga med tillhörande uthus samt ett markområde om cirka 1600 kvm, utgörande resterande del av tomten till stugan, sedan en för framtida dubbelspårsanläggning erforderlig markremsa undantagits.

Banvaktstugan, som innehåller 1 r.o.k., är uppförd år 1874 av liggande timmer samt är utvändigt brädbeklädd. Årliga hyresinkomsten utgör 273 kronor. Stugan, som befinner sig i mindre gott skick, tarvar rätt omfattande reparationer, därest densamma ej kan avyttras inom den närmaste tiden.

Uthuset, som också är uppfört år 1874, är av mindre typ och inrymmer kostall samt vedbod. Dessutom omfattar försäljningen en fristående matkällare samt tvättstuga."

Banvakter

1875 - 1895
Per Magnus Samuelsson, f. 1846-08-19 i Rappestad (E), död 1914-11-20 i Landstorp 1 i Mjölby.
Gift 1881 med Matilda Söderberg, f. 1859 i Säby, död 1937 i Högalid, Stockholm.
Inflyttad 1875 från Vårdsberg (E).
Utflyttad i april 1895 till Mjölby.

1896 - 1899
Extra banvakt
Johan Alfred Ernst, f. 1849-07-27 i Höreda (F), död här 1899-01-31.
Gift med Kristina Johannesdotter, f. 1856 i Säby, död 1937 i Prinsnäs, Sännevadet i Säby.
Inflyttad 1896 från den intilliggande backstugan Prinsnäs, dit familjen inflyttat 1886 från torpet Hallastugan under Norraby i Säby, där Ernst varit torpare. Någon gång under 1890-talet började Ernst som extra banvakt.
Efter makens död flyttade Kristina och fem barn 1901 till den intilliggande backstugan Sandstugan och 1914 med två av barnen till den av henne förvärvade backstugan Prinsnäs, alltså samma stuga familjen bott i 1886-1896.

1899 - 1907
Extra banvakt
Johannes Edvard Axelsson, f. 1859-12-24 i Askeryd (F).
Gift med Hulda Albertina, f. 1860 i Södra Vi (H).
Inflyttad i november 1899 från Askeryd (F).
Utflyttad i maj 1907 till Nord-Amerika tillsammans med alla barnen (några av de åtta barnen hade emigrerat tidigare).

1901 - 1910
Axel Häggberg, f. 1863-04-26 i Veta (E), död 1941-02-06 i Sya järnvägsstation i Sya (E).
Gift med Augusta Charlotta Johansdotter, f. 1859 i Allhelgona (Skänninge), död 1935 i Rosenholm, Sya (E).
Inflyttad i september 1901 från S:t Lars Linköping.
Utflyttad i januari 1910 till Sya järnvägsstation i Sya (E).

1910 – 1926 - ?
Fritz Filip Karlsson, f. 1872-12-09 i Motala lfs, död 1959-07-27 i Sännevadet i Säby.
Gift med Johanna Lovisa Karlsson, f. 1880 i Norrköpings S:t Olai, död 1958 i Sännevadet i Säby.
Inflyttad i februari 1910 från Gällivare (BD).
Kvar 1926.

Kilometertal

294,003

Nummer

123

Socken

Säby

Kommun

Tranås

Län

Jönköping

Byggd

1874

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Sännevadet

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2Öibev