Lämna ändringsförslag

Gärdala

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2007
(Linköping)–Bjärka Säby–Rimforsa
Gärdala kombinerade hållplats- och banvaktsstuga den 6 maj 1938. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Gärdala hållplats i mars 1992. Foto: Sven Olof Muhr.

Ursprungligen var avsikten att förlägga en militärmötesplats här, men statens kontrollant godkände inte läget eftersom den ena angränsande stationssträckan då skulle bli drygt 200 m för lång. Mötesplatsen anlades i stället vid Kåtebo. Efteråt visade sig att den underkända stationssträckan blev kortare än antaget och väl höll sig inom den föreskrivna maxlängden.

Hållplats öppnades vid banvaktsstugan 8 Gärdala kort tid efter att banan invigts 1902 och ett par år senare även som lastplats. Stugan tillbyggdes 1905 med väntsal, expedition och veranda, den sistnämnda byggdes in 1938. "Stugan är i synnerligen dåligt skick och måste i år undergå en omfattande reparation, vadan det vore lämpligt att den samtidigt tillbyggdes. Källare finns i grunden." (1938)

Nuvarande Gärdala hållplats ligger vid km 34,215, 30 m söder om stugan.

Persontrafiken nedlades 1968 men ortsbefolkningen genomdrev ett återöppnande 1983 och byggde några år senare den lilla väntkuren som ses på den högra bilden ovan. Efter 20 år nedlades dock trafiken för andra gången.

Banvakter

1902 - 1938
Anders Johan Hjelm, f. 1876-04-27 i Västra Harg (E), död 1951-09-28 i Björke, Eknäs i Vårdnäs (E).
Gift med Alma Ottilia Olsdotter, f. 1879-07-21 i Frykerud (S), död 1942-04-27 i Björke, Eknäs i Vårdnäs (E).
Inflyttad i juli 1902 från Linköping.

Kilometertal

34,186

Signatur

Gäd

Nummer

-
8

Socken

Tjärstad

Kommun

Kinda

Län

Östergötland

Såld

1965

Ändringsförslag till objektet Gärdala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GWdvbc