Lämna ändringsförslag

Ladugårdsvik

Banvaktsstuga, kvar 2020
(Linköping)–Bjärka Säby–Rimforsa

Vägkorsningen invid stugan föreslogs 1937 bli ersatt av en vägbro. Enligt huvudförslaget skulle vägbron förläggas norr om stugan med en skarp kurva på vägen öster om järnvägen, enligt det alternativa förslaget skulle vägen dras i en mjuk båge omedelbart söder om stugan, men "då vägbron och den östra vägbanken komma att ligga knappt 10 m. från banvaktstugan med vägbanan i höjd med taket och härigenom dels skymma för stugan mot söder och dels förorsaka att damm ständigt ryker ner över och in i stugan, bör vederbörande åläggas lösa stugan med tomt för ett belopp av 4.000 kronor".

Banvakten ansågs kunna beredas bostad vid Bjärka-Säby station.

Någon vägbro kom inte till stånd och fortfarande efter mer än 80 år korsar landsvägen järnvägen i plan. Stugan såldes 1941, banvakten flyttade till den nya banvaktsstugan nr 715 vid Bjärka-Säby station.

Nyrenoverad (noterat 2013).

Kilometertal

21,2

Nummer

715
6

Socken

Vist

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Ladugårdsvik

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Luå1KÖ