Lämna ändringsförslag

Svartbäcken Nedre

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2013
Linghed–Vintjärn–Jädraås
Svartbäcken Nedre station den 16 augusti 2011, en trafikplats tillkommen som en ny ändpunkt västerut för museibanan Jädraås - Tallås järnväg. Foto: Bengt Gustavsson.
Svartbäcken Nedre station den 16 augusti 2011, sedd i riktning mot Tallås. Foto: Bengt Gustavsson.

Svartbäcken tillkom år 2000 som en nyinrättad station utan förebild i gamla DONJ. Då huvuddelen av DONJ revs 1968-1972 lämnades spåret kvar öster om denna punkt och övertogs av museisällskapet Jädraås - Tallås järnväg, JTJ. Den 1,5 km långa delen väster om Tallås trafikerades dock inte. Då tiden var mogen för en förlängning av museibanan rustades den kvarliggande delen Tallås - Svartbäcken Nedre upp och en ny ändpunkt tillkom här. Stationsanordningarna är enkla men det finns spår för rundgång (då loket kopplas till i andra änden av tågsättet). Däremot finns inte någon vändskiva så loken får gå baklänges i ena riktningen. Vändning kan ske i Jädraås och Tallås.

Socken

Ockelbo

Kommun

Ockelbo

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Svartbäcken Nedre

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FÖpyAq