Limedsforsen–Särna

Bandel 233, SJ-distrikt II

Län

Dalarna

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1925-1928