Lämna ändringsförslag

Lidköping Västra (rbg)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Lidköping)–Tun
Lidköping V okänt år. Stationen var i bruk tills bron kom 1893, därefter blev stationshuset bostadshus. Revs 1954. Bild från Järnvägsmuseet.  Foto: Okänd.
Lidköping V station på 1910-talet. Signalhuset med bro- och signalvakten Frans Carlsson enligt bildtexten.
Byggnaden innehåller sannolikt ett ställverk. Man ser delar av den komplicerade anordning som ska säkerställa att tåg inte kan passera platsen om svängbron över Lidan (till vänster utanför bilden) inte är i normalt låst läge och att bron bara kan svängas om tågvägen är avspärrad. Frans Carlsson (1867-1918) var anställd som stationskarl och hade tydligen uppdraget att sköta säkerhetstjänsten vid "signalhuset". Bild från Västergötlands museum.


 Foto: Okänd.
Lidköping V station omkring 1910. Samma "signalhus" som på föregående bild och troligen är bilden tagen vid samma tillfälle. Bilden är ett bidrag från Hans Källgren. Foto: Okänd.
Lidköping V återuppstod 1950, om än inte i formell mening, då en våldsam islossning förstörde svängbron över Lidan och därigenom bröt förbindelsen mellan Lidköpings station och smalspårsnätet söderut. Till dess en ny bro kommit på plats 1953 fick den här f.d. personvagnen tjänstgöra som tillfälligt stationshus. Bilden är ett bidrag från Hans Källgren. Foto: Okänd.

Ursprungligen Lidköping - Håkantorps järnvägs slutstation. Här delade sig linjerna (Lidköping - Lidköping V) - Håkantorp respektive Tun.

Infogades i Lidköping station (LSSJ) efter att bron över Lidan fullbordats och satt de båda Lidköpingsstationerna i direkt kontakt med varandra. Det gamla stationshuset byggdes om till bostadshus, numera rivet.

Markeringen på kartan nedan avser skiljeväxelns ungefärliga läge.

Kilometertal

0,3

Socken

Lidköping

Kommun

Lidköping

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Lidköping Västra (rbg)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Öä9J4G