Lämna ändringsförslag

Sävenäs hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Lerum–(Olskroken)
Sävenäs hållplats 1948. Bilden visar hållplatskuren från 1930-talet. Den avsågs att vara öppen men är här igenbyggd, okänt om den varit så från början. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.

Distriktschefen (II distriktet) skriver i mars 1934 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Vid Sävenäs hållplats å linjen Olskroken - Partille finnes numera ingen platsvakt vadan det är svårt att utöva tillsyn över den befintliga, inbyggda hållplatskuren där mycken åverkan göres. På grund härav och då kuren är gammal och ful och står på fel sida* har jag för avsikt att låta uppföra en ny öppen kur ... Jag får därför hemställa om ritning å en för denna plats passande kur, varvid den kan givas samma dimensioner som hållplatskuren vid Bokedalen, ... ritning 11481."

Sedan distriktschefen fått den begärda ritningen skrev han åter igen till styrelsen: "Enär platsen är obevakad och den befintliga kuren är utsatt för mycken skadegörelse synes det lämpligast att i görligaste mån undvika fönster. Fönster böra därför ej anordnas annat än på gavlarna.".

Kuren som var öppen framåt hade fyra fönster (hela långsidan) bakåt och två på vardera gaveln.

*) Den gamla kuren stod på södra sidan av järnvägen och den nya avsågs alltså placeras på den norra.

Det finns en 225m lång pendeltågshållplats på platsen idag (km 453,526) med mittplacerad plattform (not.2020).

Kilometertal

453,727

Signatur

Säv

Socken

Örgryte

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götaland
Göteborgs och Bohus

Ändringsförslag till objektet Sävenäs hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: xämoMo