Lämna ändringsförslag

Aspen hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar
Lerum–(Olskroken)
Aspen hållplats gissningsvis på 1910-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Aspen hållplats omkring 1950. Vykort från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Aspen hållplats 1968-1969. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

År 1934 uttalas i en skrivelse från distriktschefen (II distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Hållplatskuren vid Aspen har ofta visat sig otillräcklig, särskilt ifråga om expeditionsutrymmet, varför en utökning av densamma anses trängande. Då emellertid både denna byggnad (1A) och den vid nedspåret liggande regnskyddskuren (1B) äro gamla och otidsenliga samt trafiken / ... / visar en stadig tillväxt, anses de båda nuvarande byggnaderna böra ersättas med en hållplatskur vid nedspåret, varjämte en regnskyddskur bör uppföras vid uppspåret. / ... / Exteriören bör utformas så att byggnaderna passa in i den vackra naturen."

Den nya byggnaden uppfördes under år 1935.

Båda generationerna av hållplatsbyggnader är borta och ersatta av en trivial pendeltågsstation.

Kilometertal

440,081

Signatur

Apn

Socken

Lerum

Kommun

Lerum

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Aspen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: hUZsJa