Lämna ändringsförslag

Porla

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1973
(Laxå)–Svartå–Degerfors–Strömtorp–(Kristinehamn)
Porla station. Obs. lilla riksvapnet på gaveln. Foto: Okänd.
Porla station i maj 1969. Bild från Örebro banregion SJ Regionskontoret via Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Porla station, hus 9B stationsmästarbostaden okänt år. Bilden från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Porla bostadshus 9A den 13 september 2008. Stugan är av typ 1872 års banvaktsstuga och läget vid södra bangårdsänden och invid en vägövergång talar för att den byggts som banvaktsbostad. Kanske har behovet av banvaktspersonal efterhand minskat medan stationspersonalen utökats i och med torvfabrikens tillkomst 1890 varför stugan överförts till trafikavdelningen. Det är en gissning men troligen ligger det så till. Foto: Jöran Johansson.

Stationshuset byggt 1887. Revs sommaren 1973 efter att trafiken lagts ned samma år.

Vid södra bangårdsänden finns hus 9A kvar. Den liknar en banvaktsstuga av 1872 års modell, men dess senaste funktion har alltså varit bostad för stationspersonal. Stugan byggdes 1873 och kan ursprungligen ha varit en banvaktsstuga, som vid någon tidpunkt förts över till trafikavdelningen. Till salu 2013.

1902 uppfördes ett bostadshus för stationsmästaren vartill användes två gamla banvaktsstugor (vilka dessa var är inte känt). På bilden av stugan ovan kan man se att den högra flygeln utgörs av en f.d. banvaktsstuga. I rät vinkel mot denna ställdes den andra stugan vars väggliv förhöjdes varpå ett helvalmat tak pålades. Därigenom tog en troligen unik byggnad form.

Möjligen fanns den ena av de två återanvända stugorna redan tidigare på plats. Det saknas nämligen ett stugnummer mellan 1003 Risbolet och 1005 Myrhult, så nummer 1004 kan ha tillhört den eventuella stugan här eller det tidigare nämnda bostadshuset 9A.

Kilometertal

234,212

Signatur

Pr

Socken

Skagershult

Kommun

Laxå

Län

Örebro

Byggd

Se anm

Ändringsförslag till objektet Porla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: göG07n