Lämna ändringsförslag

Kristinehamn

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Laxå)–Svartå–Degerfors–Strömtorp–(Kristinehamn)
340 Kristinehamn den 7 oktober 2005, en mycket trevlig stuga av 1855 års modell som nu ligger mitt i stadsbebyggelsen ett hundratal meter från närmaste spår. Det har sin förklaring i att det en gång gick ett spår från nuvarande centralstationen ned till den gamla stationen, Kristinehamn Nedre, och det var vid det spåret stugan låg. Foto: Jöran Johansson.
340 Kristinehamn ligger som ett litet smycke kvar den 7 oktober 2005 på sin ursprungliga plats. Det sägs att Kristinehamns kommun som äger stugan inte är särskilt intresserad av den. Det är beklagligt eftersom stugan är en fin representant för den äldsta typen av banvaktsstugor, lika gammal som stationsbyggnaden och mindre förändrad. Inte bara stora monumentalbyggnader har ett historiskt och miljömässigt värde. Den här lilla stugan är absolut värd att vårdas och bevaras av en av landets första "järnvägskommuner".  Foto: Jöran Johansson.

Modell 1855. Belägen vid linjen till Kristinehamn Nedre.

Distriktschefen (II distriktet) skriver 1937-06-15 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Distriktschefen hemställer härmed om bemyndigande att för en erbjuden köpeskilling av 600 kronor till Kristinehamns stad få försälja banvaktsstugan nr 340 i Kristinehamn. Banvaktsstugan ifråga är belägen å det område, som är betecknad med bokstaven B å till överenskommelsen mellan Kristinehamns stad och statens järnvägar av den 15 maj/3 juni 1919 hörande områdeskarta. Området B är redan överlämnat till staden, varför banvaktsstugan, enligt särskilt medgivande från staden, sålunda är belägen å staden tillhörig mark och kan statens järnvägar åläggas att när staden så påfordrar borttaga stugan. Den erbjudna köpeskillingen synes därför skälig och förordas till antagande."

Det önskade bemyndigandet lämnades genast.

Kilometertal

289,830

Nummer

340

Socken

Kristinehamn

Kommun

Kristinehamn

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Kristinehamn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: jdTä7T