Lämna ändringsförslag

Kristinehamn

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Laxå)–Svartå–Degerfors–Strömtorp–(Kristinehamn)
340 Kristinehamn den 7 oktober 2005, en mycket trevlig stuga av 1855 års modell som nu ligger mitt i stadsbebyggelsen ett hundratal meter från närmaste spår. Det har sin förklaring i att det en gång gick ett spår från nuvarande centralstationen ned till den gamla stationen, Kristinehamn Nedre, och det var vid det spåret stugan låg. Foto: Jöran Johansson.
340 Kristinehamn ligger som ett litet smycke kvar den 7 oktober 2005 på sin ursprungliga plats. Det sägs att Kristinehamns kommun som äger stugan inte är särskilt intresserad av den. Det är beklagligt eftersom stugan är en fin representant för den äldsta typen av banvaktsstugor, lika gammal som stationsbyggnaden och mindre förändrad. Inte bara stora monumentalbyggnader har ett historiskt och miljömässigt värde. Den här lilla stugan är absolut värd att vårdas och bevaras av en av landets första "järnvägskommuner".  Foto: Jöran Johansson.

Modell 1855. Belägen vid linjen till Kristinehamn Nedre.

Distriktschefen (II distriktet) skriver 1937-06-15 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Distriktschefen hemställer härmed om bemyndigande att för en erbjuden köpeskilling av 600 kronor till Kristinehamns stad få försälja banvaktsstugan nr 340 i Kristinehamn. Banvaktsstugan ifråga är belägen å det område, som är betecknad med bokstaven B å till överenskommelsen mellan Kristinehamns stad och statens järnvägar av den 15 maj/3 juni 1919 hörande områdeskarta. Området B är redan överlämnat till staden, varför banvaktsstugan, enligt särskilt medgivande från staden, sålunda är belägen å staden tillhörig mark och kan statens järnvägar åläggas att när staden så påfordrar borttaga stugan. Den erbjudna köpeskillingen synes därför skälig och förordas till antagande."

Det önskade bemyndigandet lämnades genast.

Banvakter

1874 - 1906
Gustaf Olsson Lund, f. 1841-12-30 i Gustaf Adolf (S), död 1915-07-25 i Kanada, Kristinehamn.
Gift 1871 med Fredrika Matilda Jönsdotter, f. 1845 i Järstorp (F), död 1928 i Kanada, Kristinehamn.
Inflyttad i november 1874 från Kristinehamns järnvägsstation, dit han inflyttat i november 1871 från Järstorp (F).
Utflyttad i november 1906 till egna fastigheten Kanada i Kristinehamn.

1903 - 1908
Karl Johan Kjellberg, f. 1874-09-15 i Arvika, död 1953-05-20 i Härlanda, Göteborg.
Gift 1900 med Matilda Olivia Kvist, f. 1874 i Brunskog (S), död 1954 i Härlanda, Göteborg.
Inflyttad i maj 1903 från Ny (S).
Utflyttad i december 1908 till Karlsborgs garnison (R) och därifrån 1916 till Varberg.

1907 - 1910, se nedan
Otto Konrad Eliasson, f. 1880-11-11 i Borgsjö (Y), död 1963-08-24 i Handskmakaren 6, Kristinehamn.
Gift 1904 med Agnes Maria Teresia Haster, f. 1885 i Kvistbro (T), död 1945 i Kristinehamn.
Inflyttad i november 1907 från Alvik i Kristinehamn, där han varit extra banvakt. "Skrivas å banvaktsstugan /339 Dalen/".
Utflyttad i december 1910 till banvaktsstugan 339 Dalen. Det förefaller som om familjen varit bosatt i 339 Dalen före december 1910, kanske redan från 1907.

1911 - ca 1916
Johan Alfred Högberg, f. 1854-10-07 i Sala, död 1930-03-22 i Oliveborg, Kristinehamn.
Gift 1881 med Tilda Persson, f. 1856 i Västerlövsta (U), död 1927 i Oliveborg, Kristinehamn.
Inflyttad 1911 från Ny (S).
Utflyttad vid okänd tidpunkt, sannolikt 1916, till Oliveborg, Kristinehamn.

Kilometertal

289,830

Nummer

340
1039

Socken

Kristinehamn

Kommun

Kristinehamn

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Kristinehamn

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Qqh7a6