Lämna ändringsförslag

Uttervik

Banvaktsstuga, riven
(Laxå)–Svartå–Degerfors–Strömtorp–(Kristinehamn)

Även Uttersvik. Koordinater +/- 5 m

Ur skrivelse från baningenjören vid 6 bansektionen till distriktschefen (II distriktet) den 22 september 1936:

Med översändande av anbud rörande banvaktsstugorna nr. 329 och 330 hemställes om bemyndigande att försälja stugan nr. 330 för rivning och bortförande i enlighet med anbudet. Banvaktsstugan nr. 329 anses icke böra försäljas.

Stugan nr. 330 befinner sig i mycket dåligt skick, varför det avgivna anbudet anses antagbart.

Stugan uppges vara uppförd 1866 av timmer. Den ingick i den grupp av obehövliga banvaktsstugor som ansågs inte kunna uthyras och inte heller bör säljas med mark.

Anbudssumman var 200 kr.

Kungl. Järnvägsstyrelsen gav sitt medgivande till försäljningen.

Kilometertal

273,103

Nummer

330

Socken

Degerfors

Kommun

Degerfors

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Uttervik

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: KYj12n