Lämna ändringsförslag

Olstorp

Banvaktsstuga, kvar 2010
(Laxå)–Svartå–Degerfors–Strömtorp–(Kristinehamn)
313 Olstorp den 7 oktober 2005. Även om vissa förändringar skett är det här ett av de finaste exemplen på banvaktsstuga av den äldsta modellen. Den har nyligen fått en järnvägsentusiast som ägare och det finns därför skäl att tro att den kommer att bli väl omhändertagen. Foto: Jöran Johansson.
313 Olstorp den 7 oktober 2005. Foto: Jöran Johansson.

Även benämnd Hasselfors bruk. Välvårdad stuga av 1855 års modell.

Såld 1935 till A.G. Lind i Stockholm för 3000 kr.

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen i december 1934:

"Stugan är av 1862 års modell, innehållande 1 rum och kök med en sammanlagd golvyta av 28 kvm. Den var till 31 mars 1934 bebodd av sträckvakt, vilken med bibehållande av samma bevakningssträcka inflyttat i annan inom sträckan disponibel bostad. Efter denna tid anser baningenjören, att man icke kan räkna med att få stugan permanent uthyrd.

Såväl stugan som uthuset befinna sig i gott skick. Hyran för stugan med ladugård är 213 kronor.

Stugan kommer icke att behövas som bostad för sträckvakt, arbetande eller annan reservvakt, varjämte markområdet c:a 1680 kvm icke anses bliva behövligt för något statens järnvägars ändamål.

Det erbjudna priset 3.000 kr synes vara för statens järnvägar antagligt."

Kilometertal

242,323

Nummer

313
1010

Socken

Skagershult

Kommun

Laxå

Län

Örebro

Såld

1935

Ändringsförslag till objektet Olstorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: öÅNjÄg