Lärbro–Visby–Visby hamn

Bandel 660, SJ-distrikt 37 drs

Län

Gotland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1878-1921