Lämna ändringsförslag

Faringe

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1982, se anm
(Länna)–Faringe–(Rimbo)–Norrtälje

Anslutande bandelar

(Faringe)–(Gimo)

Faringe station med det för banan karaktäristiska stationshuset. Foto: Okänd.
Faringe station, troligen på 1920-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Faringe station 1961 eller 1962. Foto: Jöran Johansson.
Faringe station den 1 juli 1964. Foto: Björn Elthammar.
Faringe tillfälliga stationshus den 7 juni 1989. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: L.O. Karlsson.
Faringe station den 6 augusti 2009. Till vänster ligger det nya stationshuset, ännu inte färdigt även om det ser så ut. I bakgrunden ligger det tillfälliga stationshuset, nu rödmålat. Foto: Sven-Erik Berving.
Faringe station den 4 augusti 2022. Det tillfälliga stationshuset är nu borta och det nybyggda är sedan mer än tio år i bruk. Det lilla loket "Acke" är ett elektriskt ackumulatorlok som används vid banarbeten och liknande. Det är tillverkat 1950 och har tidigare tjänstgjort vid Holmens i Hallstavik. Foto: Sven Erik Berving.
Faringe station den 6 augusti 2011. Nya stationshuset har en ganska liten väntsal inredd som förr i tiden. Foto: Sven Erik Berving.

Det äldsta stationshuset ersattes av ett nytt 1920-21 i samband med att linjen Faringe - Gimo tillkom. Huset brann ned 1982. Ett nytt stationshus har därefter uppförts i liknande stil som det brunna, invigt 2011, kvar 2022.

En kuriositet är att Faringe station inte ligger i Faringe socken utan i Almunge.

Kilometertal

c12
81,874
0

Signatur

Frg

Socken

Almunge

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Ändringsförslag till objektet Faringe

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: z7dsCI