Lämna ändringsförslag

Stugusjön

Banvaktsstuga, riven före 1940
(Långsele)–Forsmo–Mellansel

Koordinaterna osäkra.

Förslag 1936 om försäljning:
"Tvenne anbud lydande å 760 och 775 kronor hava inkommit å inköp av banvaktstugan 126 vid Stugusjön å linjen Skorped-Aspeå. Anbuden avse rivning och bortförande av stugan jämte uthus och källare samt avröjning av tomten.
Stugan har under senare åren varit uthyrd till en pensionär mot nedsatt hyra och mot villkor att inga reparationer utfördes av statens järnvägar. Stugan frånträddes den 1/6 1936, varefter den stått oanvänd och befinner sig numera i sådant skick att den kräver en genomgripande reparation, därest den i fortsättningen skall kunna användas som bostad. Den erfordras emellertid icke för banbevakningen och torde svårligen kunna uthyras eller försäljas som eget hem, enär vägförbindelse saknas. På grund härav tillstyrkes en försäljning till den högstbjudande, banvaktsänkan Hulda Näsström, för 775 kronor."

Vaga uppgifter finns om att stugan rivits av en Karl Näsström och återuppförts i Stugusjön.

Kilometertal

700,823

Nummer

126

Socken

Skorped

Kommun

Örnsköldsvik

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Stugusjön

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Gcnwm7