Lämna ändringsförslag

Vittskövle

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2024, se anm
(Långebro)–Everöd–Brösarp
Vittskövle station den 6 maj 1971. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Vittskövle station den 13 juli 1978, en enastående järnvägsmiljö med det närmast unika stationshuset. 
 Foto: Bengt Gustavsson.
Vittskövle station den 7 oktober 1998. Förfallet har börjat. Foto: Bengt Gustavsson.
Vittskövle station den 8 juli 2012. Foto: Olle Alm.
Vittskövle station den 8 juli 2012. Foto: Olle Alm.
Vittskövle station den 3 november 2014. Det skär i hjärtat på en järnvägsvän att se hur en fin stationsbyggnad bara lämnas åt sitt öde. Foto: Bengt Gustavsson.

1881-1989. Elektrisk 600-bana från Vittskövle gods.

I Banverkets tidning Rallaren 1989 nr 7 finns en förteckning över semesterstugor för järnvägspersonal. Bland dem återfinns:
"Vittskövle fd stationshuset beläget 2 mil söder om Kristianstad. 3 rum och kök med 6 bäddplatser. Hyra 650 kr/vecka 23-33. Övriga veckor 500 kr."

Stationshuset härstammar från den gamla Gärdsbanan och har den typiska korsformiga planen med kortsidan mot banan. När boken Järnvägsbyggnader i Kristianstads län utgavs 1991 beskrevs det som det bäst bevarade av Gärdsbanans stationshus. Det disponerades vid den tiden av SJ-personal för fritidsändamål. Tyvärr har huset därefter fått förfalla och för den rätt enastående byggnaden återstår snart bara nedrivning.

Olle Alm 2012-07-11: "Huset ser ut att ha stått öde sedan trafiken upphörde. Det är övervuxet med utslagna rutor, men taket och de stabila tegelvägggarna finns kvar. Banvallen är cykelväg. Stationshuset och en perrong ligger på banans östra sida, där det också finns ett mycket stort sågverk. På banans västra sida ligger en mycket lång lastkaj med flera avsnitt med olika höjd. (Besök juli 2012)."

Enligt uppgift på Facebook 2022 är det ägaren till det intilliggande sågverket som köpt stationshuset, enbart för att slippa klagomål från grannar. Huset i sig verkar inte vara intressant.

Byggnaden stod sedan länge öde när den totalförstördes genom brand 2024-05-13. Polisen misstänker att branden var anlagd.

Kilometertal

90,9

Signatur

Vkl

Socken

Vittskövle

Kommun

Kristianstad

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Vittskövle

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zkPoEP