Lämna ändringsförslag

Landskrona

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
Landskrona–Billeberga–(Teckomatorp)–(Eslöv)

Anslutande bandelar

(Landskrona)–Säby–(Billesholm)
(Landskrona)–(Kävlinge)–(Lund)

Landskrona station. Stationshuset är uppfört 1865 efter ritningar av Claes Adelsköld som var överingejör för den första järnvägsbyggnaden som berörde Landskrona. Otvivelaktigt ett av de mest värdefulla stationshusen i Sverige. Foto: Okänd.
Landskrona station den 1 maj 1978. Foto: Bengt Gustavsson.
Landskrona station, nyligen namnändrad till Landskrona godsbangård, den 21 november 2000. Lokstallet uppfördes av den 1893 öppnade Landskrona - Kävlinge järnväg (LaKJ) och hade fyra stallplatser. Senast 1950 ändrades de två platserna till vänster till bussgarage och någon gång före 1990 togs hela stallet över av busstrafiken. (Uppgifter ur Sveriges lokstationer, Svenska Järnvägsklubben nr 60 1993). Därefter har den yttre av bussplatserna tagits bort, liksom det vattentorn som tidigare fanns på baksidan av stallet mittför den nu kvarvarande bussplatsen.  Foto: Bengt Gustavsson.
Landskrona godsbangård den 30 maj 2012. Stationen är avelektrifierad, men kontaktledningsstolpar och -bryggor står fortfarande kvar. Foto: Bengt Gustavsson.

Denna station är den gamla centralt belägna som ersatts i början av 2000-talet av den nya (Landskrona Östra) några kilometer utanför stadskärnan.

Den har numera namnet Landskrona godsbangård, Lkgb.

---

Notering 2008: Även om ingen persontrafik förekommer efter att den nya stationen Landskrona Östra, Lkö, 3 km från centrum öppnats är godstrafiken till industrier är omfattande. Bangårdsområdet är inte ändrat.

Stationshuset används av personal som ankommer med godståg varje vardag.

Platsen framför stationshuset kallas Landskrona busstation, där både stadsbussar och regionbussar stannar.

Stationshuset har 2013 sålts till ett privat företag, Mittelen AB.

I Infrastrukturnyheter 2013-02-20 säger Anna Nygren, affärsansvarig på Jernhusen: "Vi är mycket glada att Mittelen nu köper gamla stationen i Landskrona. När den inte används som station längre är det bra att denna fina fastighet får nytt liv med en verksamhet som skapar aktivitet och rörelse i området."

Niklas Sjödin, vd för Mittelen AB säger: "Det ska bli både roligt och intressant att få arbeta med ytterligare en fastighet som har ett så stort kulturhistoriskt värde. Det finns ett stort intresse för att hyra in sig i denna fastighet som inte bara är vacker utan också har ett mycket bra läge i Landskrona."

Notering mars 2015:
Huset är under renovering. Busstationen är flyttad till Skeppsbron vid Hamnen där färjan till Ven lägger till. Godstrafiken är stor och ett tåg kommer varje vardag./N-BS

2020 saxat från Facebook:
"Landskronas stationshus är en väldigt vacker byggnad där idag hemslöjden har sina lokaler, vänthallen är affär och utställningshall, i utbildningslokalerna kan man hitta rester från gamla tider".

Kilometertal

10,637
26,236
0

Signatur

Lk

Socken

Landskrona

Kommun

Landskrona

Län

Skåne

Såld

2013

Ändringsförslag till objektet Landskrona

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kXOuZÅ