Lämna ändringsförslag

Värmö

Banvaktsstuga, riven före 1969
Landskrona–Billeberga–(Teckomatorp)–(Eslöv)
622 Värmö i juni 1956. Bild från SJ Signalsektion. Foto: Okänd.

Koordinaterna avser mitten av stugtomten.

En åtminstone numera ovanlig form av anbudsinfordran kungjordes i en annons i en dagstidning från år 1874:

Entreprenadauktion.
Måndagen den 30 Mars 1874 klockan 12 på dagen förrättas inför verkställande direktören å jernvägsbyrån i Landskrona offentlig entreprenadauktion, då till den av de minstbjudande, hvars anbud pröfvas kunna antagas, öfverlåtes uppförande af en banvaktarestuga vid Värmö. Ritning och förslagskontrakt finnes å jernvägsbyrån till påseende.
Landskrona den 13 Mars 1874.
VIKTOR KRONHAMN.
S.C. Herdenberg.

Kilometertal

31,72

Nummer

622
8
5

Socken

Billeberga

Kommun

Svalöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Värmö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: qnVeö6