Lämna ändringsförslag

Sjöändan

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Kristinehamn nedre–Sjöändan
Sjöändan station på 1860-talet. Litografi av J.H. Strömer på bild från Järnvägsmuseet.
Sjöändan station låg här, bilden är tagen 1927, mer än 50 år efter att den lades ned. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Sjöändan station låg här, bilden är tagen 1927. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Sjöändan station 1937.  Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ändpunkten för den gamla smalspåriga linjen Kristinehamn - Sjöändan, en av de första järnvägarna i Sveriges för allmän trafik, byggd 1849-1850.

En kommunikationsled inrättades i Östra Värmland för transport framför allt av järn från de många hyttorna till utförselhamnen i Kristinehamn. Ett antal sjöar förbands med korta järnbanor och godset fick omlastas varje gång det skulle byta transportmedel.

Kristinehamn - Sjöändans järnväg var den längsta av dessa järnvägar, drygt en mil lång. Från början drogs vagnarna av hästar, men 1858 övergick man till lokdrift.

Något egentligt stationshus byggdes inte här, men till följd av ökad persontrafik inrättades 1864 två väntrum i en av de befintliga byggnaderna.

Kilometertal

10,7

Socken

Kristinehamn

Kommun

Kristinehamn

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Sjöändan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IrVAc7