Lämna ändringsförslag

Ylleröd grusgrop

Övrigt objekt, riven
(Kristianstad)–Långebro–Skepparslöv–Tollarp–(Hörby)

Även kallad Linderöds grusgrop.

Låg en km från Linderöd, vid ett spår som utgick från stationen åt väst - nordväst. Det pekar alltså på att Ylleröd inte var en egen trafikplats. Den finns heller inte upptagen i Järnvägsdata.

På www.kristianstadsvykort.se anges dock att det var en egen lastplats, där grus från grusgropen i Ylleröd och torv från Hulta mosse lastades ut.

Koordinaterna avser spårets ungefärliga slutpunkt enligt häradsekonomiska kartan 1926-34.

I Ånghwisslan nr 46 1965-05-03 skriver Yngve Holmgren:
"Det gamla spåret till ÖSJ-CHJ grusgrop norr om Linderöds station revs 1-10 mars i år. Det låg kvar i nästan hela sin längd; endast en kort bit i grusgropen var borttagen tidigare för att medge lastbilar att komma fram. Enligt uppgift skulle grus ej ha tagits per järnväg från gropen sedan omkring 1953. Vid en plankorsning med en större väg hade man utan hämningar lagt vägfyllning ovanpå spåren, så att dessa låg c:a en fot djupt, helt osynliga. En gammal bro från någon ÖSJ-linje hade lagts in över en bäck nära grusgropen, och denna bro skrotades vid rivningen."

Socken

Linderöd

Kommun

Kristianstad

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Ylleröd grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 9RoÄKÅ