Lämna ändringsförslag

Bergegropen

Grusgropsspår, riven
(Kramfors)–Härnösand

Markeringarna på kartan nedan visar områdets fyra hörnpunkter. Av dess form kan man sluta sig till att det funnits ett spår in till grusgropen med infart österifrån.

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse 1937-02-03 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Å linjen Härnösand Sollefteå finnes mellan Älandsbro och Oringen ett statens järnvägar tillhörigt markområde om c:a 29.000 kvm, den s.k. Bergegropen, som tidigare av Härnösand - Sollefteå järnvägsaktiebolag utnyttjats som grusgrop. Området är bevuxet med mindervärdig skog. För statens järnvägars del kan något framtida behov av detsamma ej förutses. Anbud å ifrågavarande område ha därför av baningenjören vid 17 bansektionen under hand infordrats. Då högsta inkomna anbudet, lydande å 750:- kronor, avgivet av hemmansägaren August Berglund, Älandsbro, anses vara skäligt och då något högre anbud icke kan förväntas, får jag hemställa om bemyndigande att träffa avtal om områdets försäljning till Berglund enligt bifogade förslag till köpeavtal."

Bemyndigande erhölls och området såldes till Berglund för 750 kr.

Kilometertal

430,8

Socken

Säbrå

Kommun

Härnösand

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Bergegropen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VLLJCT