Lämna ändringsförslag

Nässland

Banvaktsstuga, riven tidigast 1934
(Kramfors)–Härnösand
2 Nässland på karta bifogad ärendet om försäljning 1934. Notera hur extremt nära stugan ligger källaren och uthuset.  Brunnen ligger i banvallsdiket, inte så trevligt med tanke på tågens öppna toaletter.

Stugan låg på östra sidan av järnvägen ett hundratal meter norr om vägövergången vid Nässland. Vägen mellan Härnösand och Sollefteå/Örnsköldsvik följde banan och gjorde en skarp utbuktning förbi stugan. Då vägen skulle läggas om 1934 inköptes stugtomten med byggnader av Säbrå tingslags vägdistrikt för 3000 kr. Med all sannolikhet revs stugan därefter och marken togs i anspråk för vägen.

I skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen uppger distriktschefen (IV distriktet) att "markområdet erfordras för /.../ omläggning av kustlandsvägen Älandsbro-Östersjäland och är det avsett att riva stugan.

Stugan innehåller 1 rum och kök och är uppförd av timmer under tak av papp samt är i dåligt skick. Den är icke erforderlig som bostad för banpersonalen eller eljest för något statens järnvägars ändamål och står för närvarande outhyrd. En uthyrning av stugan till enskild person är ej möjlig med mindre genomgripande reparationer av såväl stugan som uthusen vidtagas."

Kilometertal

424,089

Nummer

2

Socken

Säbrå

Kommun

Härnösand

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Nässland

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: cÄ8ÖWI