Lämna ändringsförslag

Grängesberg

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Kopparberg)–Ställdalen–Grängesberg–(Ludvika)

Anslutande bandelar

(Grythyttan)–Hällefors–Bredsjö–(Ställdalen)–Hörken–(Grängesberg)–(Ludvika)

Bergslags Grängesberg 1938-1941.  Foto: Eric Lundquist.
Grängesberg C gatusidan, det 1941 byggda stationshuset gemensamt för BJ och TGOJ. Foto: Okänd.
Grängesberg C efter 1941. Då nya stationshuset tillkom ändrades namnet från Grängesberg B:s till Grängesberg C, men något C går inte att se. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Grängesberg (FLJ - TGOJ) station okänt år. Foto: Okänd.
Grängesberg station den 21 april 2022. Den stramt hållna interiören är sannolikt inte nämnvärt förändrad sedan huset byggdes på 1940-talet. Foto: Peter Berggren.

Före 1915 Bergslags Grängesberg, därefter Grängesberg B:s. Från 1941 Grängesberg C.

Omkring 530 m söder om BJ:s stationshus låg Frövi - Ludvika Järnvägs (senare TGOJ) stationshus vid egen bangård.

”Då den nya stationen i Grängesberg togs i bruk 1941, fick den skötas helt av BJ, medan TGOJ tog över skötseln av B:s Ställdalens station.”/CF

Första stationshuset 1871-1906. Nytt med BJ gemensamt stationshus 1941, bekostat av Grängesbergsbolaget.

De båda stationerna sammanslogs 1955.

På kartan nedan visar det vänstra märket BJ stations läge, det högra märket Grängesberg C (den gemensamma stationen).

Sidobana till Ängesgruvans lastplats (i bl.a. Sveriges Järnvägar, Carl Olofsson 1912 felaktigt kallad Lembergsgruvan).

Stationshuset hyser numera ett bibliotek i de f.d. expeditionslokalerna (not. 2020).

Kilometertal

480,279
85,306
85,7vx

Signatur

Gg

Socken

Grängesberg

Kommun

Ludvika

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Grängesberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Eq9TZi