Lämna ändringsförslag

Lomberget

Banvaktsstuga, riven i början av 1960-talet
(Kopparberg)–Ställdalen–Grängesberg–(Ludvika)
109 Lomberget omkring 1930. Stugan låg vid högsta punkten på Frövi - Ludvikalinjen, 288 meter över havet. För att underlätta för malmtågen som direkt efter starten från Grängesbergs malmbangård hade att övervinna den svåra stigningen gjordes en sänkning av spåret över själva krönet. Därigenom fick stugan detta märkliga läge. Förutom bergskärningen för FLJ syns till höger en motsvarande spårsänkning för BJ (Bergslagsbanan) till höger. Bilden som ser ut att vara tagen i anslutning till spårsänkningsarbetet kommer från Christer Fredriksson. Foto: Okänd.

Lomberget har felaktigt använts i tidningsartiklar som namn på BJ 17 Viludden.

Kilometertal

478,014

Nummer

109
99
28

Socken

Grängesberg

Kommun

Ludvika

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Lomberget

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄKkOal