Lämna ändringsförslag

Stavsjö bruk

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2020
Kolmårdens hamn–(Stavsjö)–Virå
Stavsjö station omkring 1905. Senare skulle namnet ändras till Stavsjö bruk. Foto: Okänd.
Stavsjö bruk station 1959. 20 år efter nedläggningen av järnvägen är stationshuset oförändrat. Foto: Jöran Johansson.
Stavsjö station 1959. Även godsmagasinet står kvar, liksom verkstaden i bakgrunden. Foto: Jöran Johansson.
Stavsjö bruk station 1959. Den gamla verkstaden var en mycket primitiv byggnad. Lennart Welander skriver i sin bok om banan: "Den var inrymd i ett från banbyggets tid kvarliggande provisoriskt lokstall som byggts till två gånger. I detta trånga, mörka och kalla kyffe underhölls, reparerades och renoverades all rullande materiel - en verklig prestation av den för det mesta ensamme reparatören." Foto: Jöran Johansson.
Stavsjö bruk station den 5 juli 2008, ett halvt århundrade efter att föregående bilder togs har stationshuset knappast förändrats alls. Det vårdas omsorgsfullt av en ideell förening. Foto: Jöran Johansson.
Stavsjö bruk station den 5 juli 2008. Godsmagasinet och verkstaden är borta, men fortfarande ligger den stensatta kransen kring vändskivan kvar. Stigen som anas till höger om björken är banvallern efter inkommande spåret från Kolmården. Foto: Jöran Johansson.
Stavsjö station den 5 juli 2008. Utöver stationshuset finns det här uthuset kvar. Foto: Jöran Johansson.
Stavsjö bruk station den 5 juli 2008, ett av flera anslag med information om den gamla stationen. Foto: Jöran Johansson.

Ursprungligen hållplats med banvaktsbostad, utbyggd 1903 till stationshus. Till 1915 benämnd Stafsjö. Namnet övertogs av SJ-stationen vid den nya linjen Järna - Åby medan den gamla stationen fick heta Stavsjö Bruk. Här var järnvägens verkstad belägen i ett primitivt lokstall som stod kvar sedan anläggningstiden.

Banvakter

Banvakt tillika stationsföreståndare
Karl Axel Vesterberg, f. 1867-10-17 i Lerbo (D), död här 1911-05-18.
Gift 1899 med Rosalia Eleonora Ernholm, f. 1873 i Hedvig, Norrköping, död här 1906.
Inflyttad i november 1901 från Furingstad (E).

Vesterbergs efterträdare Vilhelm Gerhard Sjögren står som enbart stationsföreståndare.

Karl Erik Gerhard Eriksson Ed, f. 1890-09-23 i Björkvik (D), död 1967-12-09 i Nyköpings östra.
Ogift här, senare (1945) gift med Edit Charlotta, f. 1893 i Björkvik (D), död 1979 i Rosenkällagården, Nyköpings östra.
Inflyttad i november 1915 från Björkvik
Utflyttad som arbetare 1916 till Torpet nr 28 under Stavsjö bruk.

Kilometertal

9,1

Socken

Kila

Kommun

Nyköping

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Stavsjö bruk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: qXOuXÅ