Lämna ändringsförslag

Lövsjöväxeln

Övrigt objekt, riven
Kolmårdens hamn–(Stavsjö)–Virå

Anslutning till spåret som gick till Nödens såg vid Lövsjön, anlagt med början 1914.

Anledningen till att spåret anlades var att Kramfors AB köpt en stor utstämpling kring och öster om Lövsjön. Från Mörkhults gård vid Stavsjö järnvägs huvudlinje anlades ett 600 mm spår 2,3 kilometer till Nödens såg vid Lövsjöns västra strand. På östra sidan av sjön anlades ett 600 mm spår från Papptorp mot ost-nordost. Längden anpassades till avverkningen och nådde som lägst drygt två kilometer till Kolstugan och Grönkärr. Den senare banan trafikerades med hästar som enda dragkraft. Varje häst drog tre trallor med timmer.

Över Lövsjön flottades timret och så fortsatte transporten med lokdragna vagnsätt ned till Bråviken.

Sedan avverkningen slutförts revs den öster om Lövsjön belägna banan 1918, medan den västra delen behölls en tid för vissa transporter till 1921 då även denna del revs. (Uppgifter hämtade i Ånghwisslan nr 52, s. 22)

Det vänstra märket på kartan visar anslutningsväxeln vid huvudlinjen, det högra visar läget för Nödens såg.

Kilometertal

4,292

Socken

Krokek

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Lövsjöväxeln

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7PbvoÖ