Lämna ändringsförslag

Vassijaure

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Vassijaures station, gamla stationshuset till höger, banvaktsstugan 545 Vassijaure till vänster, okänt år. Okänt vykort. Foto: Okänd.
Vassijaure station, gamla stationshuset på 1910-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Vassijaure station 1913, det nästan färdigställda nya stationshuset har eldhärjats. Bilden är ett bidrag från Peter Berggren. Foto: Okänd.
Vassijaure station den 25 september 1998 med det mäktiga stationshuset som är kombinerat med en transformatorstation. Byggnaden tillkom vid elektrifieringen av övre delen av malmbanan (färdig 1915). Det äldre stationshuset låg på andra sidan bangården, till höger om andra kontaktledningsbryggan på bilden.  Foto: Olle Alm.
Vassijaure station den 29 juni 2006. Byggåret 1913 framgår av den runda smidda dekorationen mitt på gaveln. Foto: Peter Sandström.
Vassijaure station den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Vassijaure station den 4 juli 2011. Foto: Olle Thåström.
Vassijaure station den 29 juni 2006. Ett av ett flertal bostadshus. Foto: Peter Sandström.
Vassijaure station den 29 juni 2006. Samma bostadshus som på föregående bild. Snöskotrar sommarparkeras tydligen utomhus, här en vid ena hörnet och en vid det andra.  Foto: Peter Sandström.
Vassijaure station den 18 augusti 2011. Samma bostadshus en gång till fem år senare. Skotrarna är borta men klotgrillen står kvar! Foto: Mikael Lundberg.
Vassijaure station den 29 juni 2006. Ytterligare ett bostadshus för järnvägspersonal. Foto: Peter Sandström.
Vassijaure station den 29 juni 2006. Och ett till ... Foto: Peter Sandström.
Vassijaure station den 29 juni 2006. .... bostadshus, eller boställshus som var den ursprungliga benämningen. Foto: Peter Sandström.

Ursprungligen en enkel stationsstuga. Nytt stationshus 1913 (1912 enligt SJ:s 75-årsskrift, men den uppgiften är knappast riktig, se nästa stycke).

Ur Dagens Nyheter fredagen den 17 januari 1913:
"Vassijure station åter härjad av eld.
Natten till i onsdags nedbrann Vassijaure stationshus. Kl. 12 rekvirerades manskap och sprutor från Riksgränsen. Vid 2-tiden var elden begränsad. Tornet och transformatorn räddades.

Huset, som var under byggnad, var i det närmaste färdigt. Antagligen har olyckan uppstått genom oförsiktighet vid eldning med koksgrytor."

Det gamla stationshuset kvar 1992 ombyggt, södra sidan.

Enligt Norrbottens museums webbsida är transformatorstationen förklarad som statligt byggnadsminne.

Ur Förslag till statligt byggnadsminne, Malmbanan, del av Jukkasjärvi bandel 1:100, Kiruna kommun, Norrbottens län, Riksantikvarieämbetet, 2006-10 16, Beteckning 311-619-2005:

"Fungerade tillsammans med motsvarande byggnader i Torneträsk och Abisko Ö. I Vassijaure förstärks byggnadens monumentalitet av att den ligger öppet och väl synlig i det förhållandevis flacka fjällandskapet där den reser sig över mängden av de övriga byggnaderna inom stationsområdet. Den monumentala byggnaden är 45 meter lång och 12 meter bred, rest i två fulla våningar med ena gaveln mot spåret. Liksom de övriga stationerna av denna typ är den uppförd i tegel som man valde av brandtekniska skäl. Byggnaden har ett högt spetsigt sadeltak med ett asymmetriskt placerat torn med valmad huv. På transformatordelen är en lång, hög ventilationshuv byggd över taknocken. Stationshusdelen utmärker sig i fasaden genom annorlunda fönstersättning. Över entrén från spårområdet hänger ett djupt, flackt skärmtak."

Olle Alm 2011-08-21:
"Det första stationshuset var av den s.k. Krokviksmodellen, en rak länga parallellt med spåret. Den byggdes till, enligt uppgift i Malmbanan 100 år troligen 1908, med en flygel på baksidan. Efter 1902 men före 1905 tillkom ett en- eller tvåfamiljs boställshus omedelbart öster om stationshuset, något längre från spåret. Detta hus har på en bild från 1911 en nummerskylt på spårsidan. I Malmbanan 100 år (utgiven 1988) anges det gamla stationshuset som rivet, och detta bekräftades vid besök 1998-1999. Boställshuset fanns dock kvar i ganska oförändrad form. Ungefärliga koordinater för det gamla stationshuset: X 7595134, Y 1600675. I det nya stationshuset har man sparat inte bara inkråmet i transformatordelen utan också några spann av högspänningsledningen som museiföremål (gamla vykort, eget besök)."

Kilometertal

1535,052

Signatur

Vj

Nummer

-

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Byggd

1913*

Ändringsförslag till objektet Vassijaure

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: abPqåa