Lämna ändringsförslag

Torneträsk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Torneträsk station 1902 eller tidigare. Texten "vid 152:an" syftar på att det var 152 km från anläggningsarbetenas startpunkt vid Gällivare. Bild från Tommy Hendler. Foto: Okänd.
Torneträsk 1930. Stationsbyggnaden är den som byggdes 1913 inför elektrifieringen av banan och är sammanbyggd med omformarstationen. Bild från Tommy Hendler. Foto: Okänd.
Torneträsk station den 29 juni 2006. Spåret går till vänster om byggnaden. Foto: Peter Sandström.
Torneträsk station den 29 juni 2006. Namnet ska inte som på skylten särskrivas. Foto: Peter Sandström.
Torneträsk station den 29 juni 2006. Det fina utseendet på bostadshuset störs av att fönstren i nedervåningen bytts mot avvikande standardfönster utan spröjsar. Läget med utsikt över Torne träsk är dock lika fint som tidigare. Foto: Peter Sandström.
Torneträsk station den 23 maj 2009.  Den röda lilla byggnaden till höger, som inrymde stationens ställverk, totalförstördes vid en brand den 5 juli 2010. Stora problem med tågföringen uppstod då tågmöten inte kunde anordnas här förrän ett nytt ställverk installerats i början av december 2010. Foto: Johan Stålnacke-Pesonen.
Torneträsk station en vacker vårvinterdag i april 2017. Längst till höger syns en skymt av den nya ställverksbyggnaden som ersatte den brunna 2010. Foto: Mikael Lundberg.

Dubbel stationstuga. Nytt stationshus 1913 (1911 enligt SJ 75-årsskrift). Det gamla (nr 343) blev hus 9A, kvar 2004, västra sidan, norr om nya stationshuset.

Transformatorstationen förklarades som statligt byggnadsminne 2007-03-22.

Ur Förslag till statligt byggnadsminne, Malmbanan, del av Jukkasjärvi bandel 1:100, Kiruna kommun, Norrbottens län, Riksantikvarieämbetet, 2006-10-16, Beteckning 311-619-2005:
"En av de tre transformatorstationerna som uppfördes längs Malmbanan. Dessa stationshus - Torneträskmodellen - uppfördes vid elektrifieringen av banan 1912-14 och stationerna är mycket karaktäristiska både genom sin storlek och fasadutformning. Huset är uppfört i två och en halv våning i rött tegel med eternittak och huggen granitsockel och står med ena gaveln mot banan. I denna del inryms stationshuset, övriga delar av byggnaden innehöll transformatorutrustningen. I anslutning till stationen finns även ett bostadshus med tillhörande uthus."

Kilometertal

1464,122

Signatur

Tnk

Nummer

343

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Byggd

1911

Ändringsförslag till objektet Torneträsk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 93hT2k