Lämna ändringsförslag

Riksgränsen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1925
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Riksgränsen hållplats den 27 juli 1978. Foto: Bengt Gustavsson.
Riksgränsen den 6 augusti 2014, ruinen efter det gamla lokstallet som byggdes 1902 och var i drift till 1923. Det blev överflödigt sedan även den norska delen av Malmbanan elektrifierats och samtrafik kommit till stånd. Taket och vissa andra delar av stallet ska ha återanvänts i Narvik, men i övrigt lämnades byggnaden att sakta förfalla och förvandlas till den vackra ruin den är i dag. Den är klassad som fornminne, men trots det hotad genom planer på ett spektakulärt hotellbygge, där ruinen är tänkt att bli en integrerad del av hotellet.  Foto: Bengt Gustavsson.
Riksgränsen lokstallsruinen den 6 augusti 2014. Foto: Bengt Gustavsson.

Station 1903 - 1924. Stationen var svårt utsatt för snö och snöskred varför den övergavs och trafikutbytet fick i stället ske vid Vassijaure station.

Km 1541,915 gäller den ursprungliga stationen vilken revs 1925.

1924 tillkom en ny hållplats med byggnad vid km 1541,616. Koordinaterna avser denna byggnad, som fortfarande finns kvar. År 1934 beslutades att ett vaktrum för Tullverkets gränsuppsyningsman skulle tillbyggas hållplatsstugan. Det är den på bilden ovan längst bort belägna dörren som tillhör detta utrymme. Mittdörren går till ett väntrum och den närmaste dörren till ett förvaringsrum. Mellan de sistnämnda utrymmena finns en expedition med ingång från förvaringsrummet.

Kilometertal

1541,616
1541,915

Signatur

Rgn

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Riksgränsen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄN4hdy