Lämna ändringsförslag

Kopparåsen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2017
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Kopparåsen station den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Kopparåsen station den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Kopparåsen station den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Kopparåsen station den 27 juli 2014. Foto: Mikael Lundberg.
Kopparåsen station den 6 augusti 2014. Foto: Bengt Gustavsson.
Kopparåsen station den 6 augusti 2014. Foto: Bengt Gustavsson.
Kopparåsen station den 17 september 1996. Som på ett pärlband ligger byggnaderna längs banan i Kopparåsen, mäktigt och vackert, inte minst i höstfärger. Foto: Olle Alm.

Enkel stationsstuga. Enligt Norrbottens museums webbsida är stationsmiljön förklarad som byggnadsminne.

Både Kopparåsen och Vassijaure brukar anses vara Sveriges nordligast belägna järnvägsstation. Båda stationshusen ligger på exakt samma nordliga bredd, så om man räknar med dessa slutar "kampen" oavgjort. Om man i stället räknar med spåret mittför stationshuset ligger Kopparåsen nordligast med omkring 60 meters marginal. Beräkningssättet kan säkerligen diskuteras.

Ur Förslag till statligt byggnadsminne, Malmbanan, del av Jukkasjärvi bandel 1:100, Kiruna kommun, Norrbottens län, Riksantikvarieämbetet, 2006-10 16, Beteckning 311-619-2005:
"Stationshuset, som uppfördes 1902, är av den s. k. Krokviksmodellen, men är senare tillbyggt och har försetts med ett rött plåttak. Till stationshuset hör ett äldre uthus med eternittak, ett modernt relähus samt en fontän uppförd av den förste stationsföreståndaren. Kopparåsen är ett välbevarat stationsområde där det öckså återfinns en f.d. förläggningsbyggnad med marketenteri för tillfälliga underhållsarbetare. Marketenteriet är ett för Malmbanans stort hus i en och halv våning med brant eternittak med takkupor. I byggnadens ena del låg matsal och diskrum, i den andra delen hade föreståndaren sin bostad. Till marketenteriet hör två uthusbyggnader. I anslutning till stationsområdet finns även flera banvaktsstugor med uthus."

Olle Alm 2011-05-04:
"Besök 1998: Stationshusets huvudkropp, den östra delen, är parallell med spåret, medan en tillbyggnad från den västra gavelsidan och västerut är vinkelrätt mot spåret med spårsidans gavel i plan med huvudkroppens spårsida. Tillbyggnaden inrymde bl.a. väntsal med ingång från spårsidan, där också stationsskylten var placerad. Huset ligger liksom angränsande andra byggnader på spårets södra sida. Vid besöket fanns en påstigningstavla på perrongen. Huset var då uthyrt till friluftslivet och det fanns inga fast boende på platsen."

Kilometertal

1524,281

Signatur

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Kopparåsen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7uoSph