Lämna ändringsförslag

Abisko Turiststation

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Abiskojokk hållplats eller som den här kallas anhaltstation, senare Abisko turiststation. Hållplatsen tillkom 1907 och linjen öppnades för elektrisk drift i januari 1915, så bilden måste vara tagen någon gång mellan 1907 och 1914. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Borg Mesch.
Abisko Turiststation 1952. Bild från Järnvägsmuseet, som har följande text till den: 
"Efter att det gamla turisthotellet brunnit ned natten mot den 29 april 1949 byggde man ett nytt hotell i tegel och som stod färdigt försommaren 1952.

Allt byggmaterial fick forslas dit med järnväg eftersom ingen bilväg fanns. Av denna anledning blev man tvungen att bygga ett stickspår på ca 100 m och lägga in en växel alldeles invid anhalten för att kunna ställa upp vagnar för lossning av byggmaterial. Denna växel måste ju skyddas med en signal och det har semaforen som syns på bilden till uppgift att göra. Den blev kvar tills fjärrblockering Kiruna-Vassijaure infördes 1 juni 1958, undantaget Abisko station som var bemannad och sköttes manuellt ytterligare några år.
Källa: Björn Bodin.  Foto: Sven Hörnell.
Abisko turiststation 2006. Foto: Peter Sandström.
Abisko turiststation den 29 juni 2006. Skylten verkar något "hemgjord". Foto: Peter Sandström.
Abisko Turiststation den 4 juli 2011. Foto: Olle Thåström.
Abisko Turiststation den 3 juli 2022. Tåget är Järnvägsmuseets utfärdståg på övre Malmbanan med lok Da 888. Foto: Ulrich Völz.

Till 1907 Turisthotellet, 1907-26 Abiskojokk hp, Akk.

Olle Alm 2011-06-02:
"STF:s turiststation vid Abiskojokk började sin verksamhet 1902 genom att man köpte några stugor som använts vid bygget av Malmbanan. 1904 upprättades en hållplats vid turiststationen och till 1907 hade en hållplatsbyggnad uppförts. Denna låg på spårets norra sida något öster om turiststationens huvudbyggnader. Minst en gång före 1958 (enligt daterat vykort med bild av stugan) har stugan nybyggts. När Norgevägen drogs fram fick järnvägen en ny sträckning söder om landsvägen. Hållplatsstugan flyttades då till sydsidan om järnvägen, något västligare än den gamla placeringen. De angivna koordinaterna avser den nya placeringen. Stugan på den nya platsen är mycket lik 1958 års stuga och har kanske bara flyttats. Namnbyte från Abiskojokk till Abisko Turiststation 1925. Kallades även Abiskojokk(s) anhalt under sina tidigare dagar. Byggnaden har hela tiden varit parallell med spåret. Den innehöll också poststation 1908 till 1972. (Vykort m.m., besök senast 1999)".

Björn Bodin som känner sitt Abisko uppger att enligt ritningar har hållplatsbyggnaden byggts om första gången år 1931 och andra gången 1958.

Enligt Järnvägsdata 2009 var den ursprungliga, 1907 öppnade hållplatsen Abiskojokk, f.d. Turisthydda och Turisthotellet belägen vid km 1507,9 och endast öppen viss del av året. Från 1925 har den nya hållplatsen Abisko turiststation öppnats med ett något nordligare läge, km 1508,0.

Kilometertal

1507,972
1507,855, se anm.

Signatur

Akt

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Abisko Turiststation

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PYu6Mu