Lämna ändringsförslag

Abisko Östra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
Abisko station, senare Abisko Östra, 1901 - 1913. Bild från Nordiska Museet. Foto: Oscar Halldin.
Abisko, senare Abisko Östra, station med det första stationshuset från 1901 Fotot är taget senast 1914. I bakgrunden syns den välkända dalgången Lapporten. Foto: Okänd.
Abisko Östra den 29 juni 2006 med bostadshus 9F, som innan den nuvarande stationsbyggnaden byggdes på 1910-talet var Abiskos första stationshus. Foto: Peter Sandström.
Abisko, senare Abisko Östra, station tidigast 1915, det år då banan elektrifierades. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Borg Mesch.
Abisko Östra den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Abisko Östra den 1 oktober 2008. Foto: Mikael Lundberg.
Abisko Östra, bostadshus 9B, den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Abisko Östra, bostadshus 9D, den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Abisko Östra den 29 juni 2006, bostadshus 9E. Foto: Peter Sandström.
Abisko Östra, bostadshus 9I, den 29 juni 2006. Foto: Peter Sandström.
Abisko Östra, bostadshus 12C, den 29 juni 2006. Byggnaden var ursprungligen det första skolhuset i Abisko. I bottenvåningen fanns skolsalar och i övervåningen två bostadslägenheter. Foto: Peter Sandström.
Abisko Östra station i mars 2017. Längs spåret ligger från vänster banvaktsstuga 523 och bostadshus 9 B. Närmast i bild hus 9 A. Foto: Mikael Lundberg.
Abisko Östra den 29 juni 2014. En ny underfart och ett nytt väntrum har förändrat stationsmiljön.  Foto: Bo-Lennart Jonsson.

Till 1947 Abisko. Ursprungligen byggdes en dubbel stationsstuga, tagen i bruk 1901. Nytt stationshus uppfört 1913, numera statligt byggnadsminne (enligt Norrbottens museum är den sammanbyggda transformatorstationen och stationshuset i stället byggnadsminne enligt kulturmiljölagen). Gamla stationshuset (358) blev hus 9A.

Olle Alm 2011-06-02:
"Kring Abisko station ligger järnvägshusen i rad längs spåren.

Väster om det nuvarande stationshuset från ca 1913 ligger det ursprungliga stationshuset från 1901. Vidare tre 2 1/2-plans bostadshus med flera lägenheter och tillhörande uthus, förmodligen för järnvägspersonal (det fanns här som mest över 200 anställda) samt två små banvaktsstugor med tillhörande uthus.

Öster om stationshusen ligger ett antal magasinslängor och långt bort åt sydost finns ett kvartscirkelformigt lokstall med flera portar.

Det nuvarande stationshuset har en tornförsedd bakre huvudkropp vinkelrätt mot spåret med elektrisk omformarutrustning och en främre del med expeditionslokaler i undervåningen och bostadslägenhet i övervåningen. Stationen i Abisko skiljer sig från sina kusiner i Vassijaure och Torneträsk genom att den främre delen är förlängd med en tvåvånings flygel åt väster parallellt med spåret. De angivna koordinaterna avser tornspetsen på huset.

Högspänningsledningen från Porjus gick in på tornets ena sida och ut på den andra. Det gamla stationshuset vid X 7587286, Y 1624492 är av Linaälvsmodellen och blev bostadshus när det nya huset var klart. Det är av trä och ligger parallellt med spåret. På ett par tidiga vykort ligger ett dubbelt uthus bakom, men det verkar ha försvunnit redan vid bygget av det nya stationshuset. Avståndet mellan stationshusens mittpunkter är drygt 40 m.

De andra och tredje stora bostadshusen och den första banvaktsstugan, sett från stationshuset, fanns med mycket tidigt, det första stora bostadshuset kom något senare, dock före elektrifieringen. Den bortre banvaktsstugan kom också lite i efterhand.

Samtliga de nämnda byggnaderna utom lokstallet ligger norr om spåren. Lokstallet har koordinaterna (RT90) X 7586955, Y 1624903.

Bangården är omfattande och har haft upp till nio spår.

(Bakgrundsmaterial från gamla vykort, besök senast 1999)".

Björn Bodin kompletterar 2021 beskrivningen av Abisko station:
"Som mest var det ca 200 boende eller något över det i Abisko inräknat fruar, ungar, skolfolk, affärsfolk och några konstnärer. Alla var inte anställda vid järnvägen. Det var nog ett femtiotal av dessa som var SJ-anställda. Jag får ihop det till 49, men kan ha missat någon. Det fanns bostäder i SJ:s hus för 30 familjer fram till 1961 då två större bostadshus stod klara om tillsammans 16 lägenheter. Således 46 familjebostäder. Utöver dessa fanns det några egnahem varav 8 st ägdes av järnvägare. En kortare period på 50-talet fanns det 3-4 boende i bostadsvagnar."

Kilometertal

1505,854

Signatur

Ak

Nummer

358

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Byggd

1911

Ändringsförslag till objektet Abisko Östra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: yÄ5UUT