Lämna ändringsförslag

Kyrkogården

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen
532 Kyrkogården på 1920-talet. Bild från Norrbottens Museum. Foto: Okänd.
532 Kyrkogården omkring 1950. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
532 Kyrkogården den 3 juli 1982. Foto: Bengt Gustavsson.
532 Kyrkogården den 15 september 1998. Den fristående namnskylten avser inte banvaktsstugan utan hållplatsen Tornehamns kyrkogård som var belägen på andra sidan spåret. Foto: Olle Alm.
532 Kyrkogården den 28 juli 2014.  Foto: Mikael Lundberg.
532 Kyrkogården den 2 juli 2022. Tåget Arctic Train från Narvik till Abisko Östra med BM 69 Viktoriahavn. Foto: Ulrich Völz.

Även benämnd Kyrkogårdsstugan.

2007-03-22 förklarad som statligt byggnadsminne, därvid kallad Tornehamn. Observera dock att Tornehamn var en hållplats en dryg km väster om Tornehamns kyrkogård/Kyrkogården.

Ur Förslag till statligt byggnadsminne, Malmbanan, del av Jukkasjärvi bandel 1:100, Kiruna kommun, Norrbottens län, Riksantikvarieämbetet, 2006-10 16, Beteckning 311-619-2005:
"På platsen återfinns idag endast banvaktsstugan. Kan även ha fungerat som hållplats. Värdefull främst med tanke på närheten till rallarkyrkogården, rallarvägen och de lämningar som finns kvar efter det samhälle som under en kort tid byggdes upp vid anläggandet av Malmbanan i anslutning till Tornehamn."

Olle Alm 2011-05-02:
"Vid besök 1998 fanns följande objekt:
Spårets södra sida, sett från öster: Ett uthus parallellt med spåret, en rödmålad trästuga med nummerskylt parallellt med spåret och en fristående tvåbent skylt av SJ-typ parallellt med spåret med texten TORNEHAMNS KYRKOGÅRD i svarta bokstäver på vit botten. Bakom byggnaderna finns en ursprängd bergvägg.

Spårets norra sida: En fyrkantig skylt med ett vitt T på blå botten, placering ungefär mitt emot stugan. Det fanns inget skyltat väntutrymme och inte heller några synliga rester av en väntkur eller liknande.

Ett kort stycke nedanför banvallen mot norr ligger Rallarkyrkogården. Platsen är endast tillgänglig till fots på en stig genom fjällbjörksskogen. Parkering finns vid Tornehamns fyrplats intill väg E10."
Se objektet Rallarkyrkogården.

Kilometertal

1518,2

Nummer

532

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Kyrkogården

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: chWkPb