Lämna ändringsförslag

Ödestugan

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen

Är i stort sett oförändrad. Även kallad Pessina och Pässis.

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse i januari 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Anbud har hit ingivits å köp av banvaktsstugan nr 516, benämnd Pässis, å linjen Kaisepakte - Stordalen med till densamma hörande uthus och tomt om c:a 1320 kvadratmeter. Anbudsgivaren, stadigvarande banarbetaren J.A. Nilsson i Kiruna, vilken erbjuder sig betala 1.300 kronor för ifrågavarande fastighet jämt uthus och tomtmark. ämnar använda fastigheten som sportstuga.

Å närlagda ritning, märkt "19 bansektionen nr 913", har med röda begränsningslinjer angivits det område försäljningen avser. Stugan, som är utförd av plank, uppfördes år 1902 och reparerades år 1932 samt befinner sig i gott skick beträffande byggnadsstommen, men måste vid fortsatt användning omfattande varmbonas.

Även uthuset, som bland annat inrymmer kostall och foderbod, är ävenledes i gott skick. Taken å båda byggnaderna äro täckta med eternit.

Fastigheten har stått outnyttjad under de senaste åren, och för statens järnvägar föreligger intet behov av densamma. På grund av dess läge kan den ej heller lämpligen utnyttjas som turistförläggning. Det synes förmånligast att även sälja tomten, enär denna är tämligen värdelös och statens järnvägar ej kunna vidare få något behov av densamma. Det erbjudna priset synes därför kunna godtagas under förutsättning, att köparen förpliktar sig medgiva statens järnvägar rätt att framgent hava nuvarande mast för överföringsledningen kvarstående å området och att vid behov underhålla eller ombygga densamma jämte ledningar.

I anslutning till vad som ovan anförts får jag hemställa om bemyndigande att träffa preliminärt avtal rörande försäljning av ifrågavarande fastighet på de villkor, som framgår av bilagda förslag till köpeavtal."

Järnvägsstyrelsen förordade att marken inte försåldes utan arrenderades ut till köparen. Så förefaller också ha blivit slutligen avtalat.

Kilometertal

1489,8

Nummer

516

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Byggd

1902

Såld

1938

Ändringsförslag till objektet Ödestugan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: böy4öi