Lämna ändringsförslag

Klackfjället

Banvaktsstuga, riven cirka 1938, se anm
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen

Riven tidigt, förstörd vid ras, eventuellt på 1910-talet. Uppgiften stämmer illa med följande ärende:

Distriktschefen (V distriktet) tillskrev i december 1937 Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från banarbetaren Olof Johansson, Kiruna har inkommit en framställning om att för ett belopp av 1.200 kronor få inköpa banvaktstugan nr 497, Bäckebo, jämte uthus å linjen Krokvik-Rautas. En liknande framställning har inkommit från verkstadsarbetaren Olof Werner Frisk, Kiruna, att för ett belopp av 1.300 kronor få inköpa banvaktstugan nr 513 Klackfjäll, jämte uthus å linjen Stenbacken-Kajsepakte. Båda hava förbundit sig att riva byggnaderna, därest försäljning kommer till stånd. De båda sökandenas framställningar, ställda till baningenjören i Kiruna, närläggas.

Sedan några år hava statens järnvägar intet behov av dessa fastigheter, och på grund av deras lägen kunna de ej heller nämnvärt utnyttjas som turistförläggningar. Då högre anbudssummor för dessa byggnader icke torde kunna påräknas, och då tillfartsvägar saknas, förordas, att anbuden antagas.

Byggnaderna hava under de senaste åren icke underhållits, men äro de dock i gott skick. Stugorna, uppförda enligt ritning litt E nr 1654, bestå av timmer och äro utvändigt beklädda med stående panel, 1" bräder med läkt. Uthusen äro uppförda av resvirke och utvändigt brädfodrade i likhet med stugorna. I uthusbyggnaderna inrymda kostallar äro dock uppförda av timmer. Takbeläggningen å såväl stugor som uthus utgöres av vanligt taktegel".

Bemyndigande att sälja stugan erhölls omedelbart.

På kartan nedan visas det sannolika läget av stugan. Där finns nämligen en tydlig utbuktning av fastighetsgränsen så som för en banvaktsstugetomt.

Kilometertal

1480,3

Nummer

513

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Klackfjället

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: EIsBZF