Lämna ändringsförslag

Vuonajokk

Banvaktsstuga, riven före ca 1960
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen

I försäljningsärende 1937 benämns stugan Ripån.

Läget på kartan nedan är mycket osäkert.

Distriktschefen (V distriktet) tillskrev den 23 november 1937 Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från kronotorparen Isak Albert Fjällborg, Kalixfors, har inkommit en framställning om att för ett belopp av 1.200 kronor få inköpa banvaktsstugan nr 478, Storån, jämte uthus å linjen Gäddmyr-Kalixfors. En liknande framställning har inkommit från gruvarbetaren V.S. Boström, Kiruna, att för samma belopp få inköpa banvaktsstugan nr 494, Ripån, jämte uthus å linjen Kiruna-Krokvik. Båda hava förbundit sig att riva byggnaderna, därest försäljning kommer till stånd.

Sedan några år hava statens järnvägar intet behov av dessa fastigheter, och på grund av deras lägen kunna de ej heller nämnvärt utnyttjas som turistförläggningar. Då högre anbudssummor icke kunna påräknas, och då tillfartsvägar saknas, förordas, att anbuden antagas.

Byggnaderna hava under de senare åren icke underhållits, men äro de dock i gott skick. Stugorna, uppförda enligt ritning litt E nr 1654, bestå av timmer och äro utvändigt beklädda med stående panel, 1" bräder med läkt. Uthusen äro uppförda av resvirke och utvändigt brädfodrade i likhet med stugorna. I uthusbyggnaderna inrymda kostallar äro dock uppförda av timmer. Takbeläggningen såväl stugor som uthus utgöres av vanligt taktegel.

Bemyndigande att sälja stugan enligt förslaget lämnades omedelbart.

Kilometertal

1421,2

Nummer

494

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Vuonajokk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Xåf5ZC