Kinne Malma–Haggården

Bandel 434

Län

Västra Götaland

Spårvidd

600

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1910